Dravé vtáky

Priatelia dravcov a sov (PDS) je pracovnou skupinou organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), zoskupením ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našich vrcholových predátorov. Sledujeme, pozorujeme a skúmame zmeny v ich rozšírení, početnosti a zabezpečujeme priaznivé podmienky pre život v ich prirodzenom prostredí hlavne na Hornej Nitre a v niektorých častiach stredného Slovenska.

Poslanie

 • prakticky vykonávať ochranu dravých vtákov a sov v súlade s legislatívou SR,
 • publikovať propagačné materiály o ochrane dravých vtákov a sov, zvyšovať enviromentálne povedomie verejnosti,
 • aktívne sa podieľať na ďalšej činnosti RPS,
 • spolupracovať so Štátnou ochranou prírody a inými organizáciami.
Čo robíme
 • monitorujeme hniezdne lokality dravých vtákov a sov v oblasti Hornej Nitry a vybraných častiach stredného Slovenska,
 • mapujeme lesné druhy dravcov a sov,
 • skúmame hniezdnu biológiu a ekológiu vybraných druhov,
 • analyzujme potravu a skúmame potravnú ekológiu,
 • vyrábame a inštalujeme búdky a umelé hniezda,
 • sledujeme a eliminujeme faktory ohrozenia, ako sú vyrušovanie a vykrádanie hniezd, trávenie, či nezákonný odstrel a kontrolujeme stĺpy smrti,
 • spolupracujeme s Ochranou dravcov a sov na Slovensku ,Štátnou ochranou prírody a inými organizáciami.