U kuvičkov na dvore

U kuvičkov na dvore

 Podarilo sa mi toho roku dohľadať hniezdnu dutinu úplne nového páru kuvičkov vrabčích nad obcou Chvojnica v Strážovských vrchoch.

Hniezdny pahýľ buka na nachádzal v takmer čistej bučine s ojedinelým výskytom javora a smreka v nadmorskej výške 750 m. Kuvičky zahniezdili v dutine po ďatľovi asi 7 m vysoko. Okrem nej boli v pahýli ešte dve nižšie umiestnené dutiny. V dňoch 5. až 6. júna opúšťali dutinu tri mláďatá a pravdepodobne vedeli už dobre lietať, pretože ich samica kŕmila vo výške 18-20 m v korunách stromov. Slušne tu pristávali a dosadali  na hladké konáre bukov.  Je zaujímavé, že samec v týchto výškach odovzdával korisť samici počas celého hniezdenia. V literatúre sa uvádza, že odovzdávanie koristi a prílety samice do dutiny prebiehajú vo väčšine prípadov zhruba vo výške umiestnenia dutiny nad zemou, čo by malo byť v tomto prípade 7-10 m nad zemou. Na tejto lokalite to bolo spôsobené tým, že väčšine stromov sa koruna tvorila asi od 15 m a vyššie. Preto sa spomínané aktivity celej rodinky odohrávali tak vysoko.

 Ďalšiu dutinku kuvičkov sa pošťastilo dohľadať Rišovi Galášovi nad obcou Nemečky v Považskom Inovci. Sovičky si vybrali dutinu po ďatľovi v suchom  pahýli buka iba 2 m vysoko, ktorý sa nachádzal na čiastočnej rúbani. Bolo tu ponechaných iba niekoľko starších stromov, zväčša bukov, javorov a dva smreky. Po oboch stranách rúbane sa tiahli dva pásy hustej mladiny smrekov o výške asi 9 m. Tu odpočívali obaja rodičia, nosili potravu z depozitu a prebiehala tu aj odovzdávka koristi. Všetko sa odohrávalo vo výške iba 3-5 m. Dokonca samica lietala i nižšie. Keď sme dňa 26. mája spolu s J. Chavkom a L. Deutschovou robili fotodokumentáciu a zaznamenávali správanie kuvičkov, tak samica nosila korisť tesne ponad naše hlavy. Raz dokonca preletela so sýkorkou v pazúroch asi 30 cm od mojej tváre a vletela priamo do dutiny. Týmto agonistickým správaním demonštrovala  obranu teritória, respektíve mláďat v dutine. Minimálne tri mláďatá opúšťali dutinu v dňoch 31. mája až 2.júna. Po vyletení  posedávali v smrekovej mladine a zhruba vo výške dutiny ich samica kŕmila a odohrávali sa tu aj ostatné aktivity rodinky kuvičkov. Toľko z kuvičkovských dvorov ,ktoré nám poskytli veľa krásnych zážitkov pri pozorovaní našej najmenšej sovy. Spolupracovali: R. Galáš, L. Prešinský, J. Chavko, L. Deutschová Karol Šotnár