Vtáčia kriminalita

Šokujúce nálezy mŕtych orlov v TV

V dnešnom hlavnom spravodajstve TV Markíza a v Kriminovinách TV JOJ o 19.00 sa dozviete podrobnosti o šokujúcich nálezoch usmrtených orlov kráľovských. Zajtra budeme o tejto smutnej udalosti informovať prostredníctvom tlačovej správy.

usmrteny_ahel

 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky