Vtáčia kriminalita

Ďalší prípad otravy – obeťou je orliak morský

Hniezdenie dravcom nekomplikuje len počasie, ale aj ľudská hlúposť a bezohľadnosť. Včera bol nájdený otrávený jeden z našich najvzácnejších dravcov, navyše v hniezdnom období!

 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky