nase en dravce2

nase en sovy2

Orly kráľovské už aj na Slovensku monitorujú družice

Orol kráľovský je v Európe jedným z najohrozenejších druhov dravcov. Tento majestátny dravčí kráľ hniezdi v strednej Európe už len v Maďarsku v počte 80 párov a na Slovensku 40 párov. V záujme zachovania tejto vzácnej populácie a vytvorenia nástrojov na ich ochranu podporila Komisia Európskej únie dva prepojené projekty "Ochrana orla kráľovského v Karpatoch", ktoré sa od roku 2003 paralelne realizujú odborníkmi z Maďarska a Slovenska.

Na Slovensku tento projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s partnermi Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Západoslovenskou energetikou a.s.. Okrem mnohých aktivít projektu zameraných na ochranu biotopov, potravných teritórií, potravných zdrojov a propagáciu sa v tomto roku na Slovensku po prvý raz v histórii využili na ochranu živočíchov aj satelitné vysielačky. Ide o malé prenosné zariadenie napájané batériou, ktoré je vybavené aj vysielačom GPS súradníc. Vysielačka sa špeciálnymi teflonovými pásmi pripevní na chrbát orla, odkiaľ v intervaloch vysiela signály o svojej polohe. Signály prijímajú satelitné družice obiehajúce našu planétu, z ktorých sa potom prostredníctvom internetu dostávajú k riešitelom projektu. Zlokalizované súradnice sa vyhodnotia prostredníctvom počítačoveho softweru GIS (Geografický informačný systém) a na ich základe možno vyhodnotiť trasy pohybu mladých orlov po opustení hniezda.

Práve obdobie po vyletení mláďat z hniezda je pre orly najkritickejším obdobím, kedy uhynie najviac jedincov. Zároveň je toto obdobie najmenej známou a preskúmanou časťou života orlov. Bez získania informácii o pohybe mladých orlov nie je možné vytvoriť nástroje na ich ochranu a stabilizovať klesajúcu populáciu v Európe. Doterajšie skúsenosti v nedostatočnej miere preukázali, že orly najčastejšie hynú na konštrukciách 22 kV elektrických vedení a sú decimované nezákonným odstrelom. To je však len časť smutných príbehov ohrozujúcich tieto vzácne vtáky a z toto dôvodu bolo zo 40 hniezd na Slovensku vybraných 5 hniezd, na ktorých mláďatá boli vybavené satelitnou vysielačkou. Navyše vysielačky sú špeciálne upravené tak, že po dvoch rokoch po skončení životnosti batérie sa upevňovacie popruhy uvoľnia a vysielačka z chrbta orla odpadne.

Každé orlie mláďa vybavené vysielačkou dostalo aj meno po členovi RPS, ktorý zabezpečoval kontrolu a ochranu ich hniezda a na širokých orlích krídlach sa teda budú vznášať Gabi, Michal, Stefani, Monika a Jozef.

Pracovný tím Ochrany dravcov na Slovensku čaká ešte veľa práce s vyhodnotením pohybu mladých orlov túlajúcich sa po Európe. Nepochybne však pôjde o zaujímavé údaje a cenné informácie, o ktorých budeme informovať verejnosť v médiách.

Ďalšie informácie, prípadne viac fotodokumentácie:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768394, 02 64283984, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlačové správy r.2005

Copyright © 2015. All Rights Reserved.