nase en dravce2

nase en sovy2

Nelegálna držba šiestich sokolov odhalená

Dnes boli zadržané osoby, ktoré nelegálne prevážali 6 mláďat vzácneho sokola sťahovavého a jedno mláďa krkavca čierneho, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z voľnej prírody. Mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR monitoruje populáciu dravých vtákov na Slovensku, zaznamenala aj v tomto roku viaceré podozrenia z vykradnutia hniezda sokola sťahovavého, jastraba lesného i orla skalného.

Získané mláďatá boli odborníkmi z Ochrany dravcov na Slovensku prevzaté do opatery, nasýtené a ihneď ako to okolnosti umožnia, budú vrátené do voľnej prírody.

Slovensko so zachovaným prírodným prostredím je domovom celého radu vzácnych a ohrozených živočíchov, dravce nevynímajúc. Napriek prísnej zákonnej ochrane je táto živočíšna skupina stále terčom nenávisti alebo vykrádania s cieľom nelegálneho obchodovania. Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku uviedol: "Stráženiu ohrozených hniezd sa naša organizácia venuje už viacero rokov a aj našou zásluhou boli v minulosti zadržaní viacerí vykrádači sokoliarsky atraktívnych druhov. Je naozaj smutný pohľad na samicu, ktorá s krikom obletuje prázdne hniezdo a hľadá stratené mláďatá. Žiaľ, stále pre mnohých chovateľov je dôležitejšie vlastniť vzácny druh pod zámkom vo svojej voliére, ako ich prežitie vo voľnej prírode." Spoločenská hodnota jedinca sokola sťahovavého v zmysle vyhlášky č. 24/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny je stanovená na 120 tisíc Sk.

Bližšie informácie, prípadne ďalšia fotodokumentácia:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ tel.: 02 55573440, 0903 768 394, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tlačové správy r.2006

Copyright © 2015. All Rights Reserved.