nase en dravce2

nase en sovy2

LUČENEC: V týchto dňoch doznieva migrácia tohto vtáka do jeho zimoviska v južnej Afrike

Fvespertinus JozefLengye9 Tlačová správa RPS, 6.10.2014

Lučenec 3. októbra (RPS) – Ornitológovia dokumentujú posledné dni tohtoročnej migrácie sokola červenonohého. V okrese Lučenec pritom zaznamenali iba jediné pozorovanie. V 90. rokoch to bol pritom na tomto území pomerne bežný druh dravca. Podľa člena Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Romana Slobodníka, sokoly červenonohé sa sťahujú do svojho zimoviska v južnej Afrike. 

Sokol červenonohý (Falco vespertinus) je zaujímavý najmä tým, že na rozdiel od väčšiny dravcov sa živí prevažne veľkým hmyzom. V minulosti bol pre poľnohospodárov vítaným pomocníkom pri likvidácii kobyliek a lúčnych koníkov. "Na prelome 80. a 90. rokov sme na Slovensku evidovali 60 až 80 hniezdiacich párov. V posledných rokoch je to oveľa horšie. Napríklad v roku 2012 sme tu nemali ani jeden úspešný hniezdiaci pár, vlani jeden. Tento rok bol trochu optimistickejší. Mali sme štyri hniezdiace páry a tri boli úspešné. Tento druh sa nevie vyrovnať najmä so zmenou krajiny. Chýba mu prirodzená potrava, pretože sa u nás výrazne zmenil systém poľnohospodárstva. Zanikajú však aj jeho hniezdne možnosti, pretože najmä štiepkárske spoločnosti likvidujú remízky a vetrolamy, ktoré sokol červenohý potrebuje," povedal Slobodník.

Jesennú migráciu sokola červenonohého intenzívne pozorujú ornitológovia v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku. Od septembra 2012 ich snahy podporuje program LIFE plus financovaný z prostriedkov Európskej únie. "Teraz už migrácia ustáva, ale napríklad v 39. týždni sme spoločne vo všetkých krajinách napočítali 7741 jedincov. Týždeň predtým to bolo až 11.160 kusov. Mohlo by sa zdať, že je to pomerne veľa jedincov, no pravdupovediac najviac to zachraňuje populácia v Maďarsku. Ak by sa im tam nedarilo, už by bol sokol červenonohý ohrozený zánikom," dodal ornitológ.


Ján Siman, PR expert

Ochrana dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia (RPS), Kuklovská 5, SK-841 04 Bratislava 4, mobil: O2 +421 903 184 516, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.dravce.sk

  falcoproject logo  life logo  natura2000 logo   

Copyright © 2015. All Rights Reserved.