nase en dravce2

nase en sovy2

8 000 km v krídlach, sokoly červenonohé sú doma

Tlačová správa V Bratislave 28.apríla 2016 Sokol cervenonohy 2016 N1
Viac ako osem tisíc kilometrov majú v krídlach vzácne sokoly červenonohé, ktoré práve v týchto dňoch pozorovali ornitológovia na juhozápadnom Slovensku. Ich dlhá cesta, ktorá začala začiatkom marca zo saván južnej Afriky, sa tak skončila a prvé sokoly úspešne doleteli na posledné známe hniezdisko u nás. Počas ich zimovania sa odborníci snažili čo najviac vylepšiť podmienky pre kriticky ohrozený druh. Zabezpečili dostatok hniezdnych príležitostí, zlepšili potravné podmienky, vysadili nové stromy. Hniezdna sezóna 2016 sa začína a ornitológovia s napätím čakajú, ako sa najkrajšiemu dravcovi na Slovensku bude dariť tento rok.


„Sokol červenonohý je právom nazývaný fešákom medzi dravcami. Samec je tmavosivo sfarbený, s nápadnými červenými nohami, samička je nenápadnejšia. Pre tento druh je typické, že sa živí predovšetkým hmyzom a práve jeho dostatok je potrebný pre úspešné vyhniezdenie. Ideálne podmienky nachádza v maďarských alebo rumunských lesostepných oblastiach, kde žije väčšina európskej populácie, čo je asi 1800 – 2200 párov. Na Slovensku je kriticky ohrozený, v posledných rokoch tu hniezdili len jeden až tri páry, pričom len v nedávnej minulosti - ešte pred dvadsiatimi rokmi, sme sa tešili až zo 70 párov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Vrátiť sokola opäť do našich nížin sa snažia ornitológovia aj v rámci medzinárodného projektu „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“. V korunách stromov je pre ne pripravených viac ako 300 búdok a umelých hniezd, zároveň prebieha výsadba, obnova a údržba stromoradí. Sokol červenonohý si totiž hniezda nestavia, využíva buď hniezda krkavcovitých vtákov, alebo búdky. Pomáhajú nám i poľnohospodári – v Chránených vtáčích územiach sa viacerí zapojili do tzv. agrischém, ktoré zabezpečia vyššiu rozmanitosť krajiny a tým i zlepšia potravné podmienky pre vtáky. Spoluprácu sa nám podarilo nadviazať i s vybranými poľovnými združeniami, ktoré nebudú realizovať vo svojich revíroch odstrel krkavcovitých druhov vtákov, na ktoré je tento sokol hniezdne naviazaný,“ vysvetľuje Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Všetky opatrenia, hoci sa dejú s cieľom podporiť konkrétny druh, pomôžu nielen najvzácnejšiemu dravcovi. Búdky a umelé hniezda obsadzujú i iné druhy. V roku 2015 v nich zahniezdilo viac ako 60 párov sokola myšiara a 10 párov myšiarok ušatých, v stromoradiach a remízkach nájdu úkryt ostatné živočíchy a ekologickejšie hospodárenie je prínosné pre všetky zložky – od pôdy až po človeka. Pozorovanie príletu prvých sokolov v tomto termíne bolo veľmi prekvapivé a zároveň potešujúce. Od maďarských kolegov totiž neprišla žiadna informácia o masívnom prílete na ich hniezdne lokality, hlásia len pozvoľný prílet jednotlivých vtákov do kolónii tohto sokola. Je to prísľub do novej hniezdnej sezóny. Každý jarný návrat na naše územie spájame s napätím a očakávaním, či u nás zahniezdia," uzatvára Slobodník.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Roman Slobodník, 0907 026107, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0911 339 193

Doplňujúce informácie:
Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Tlačové správy r.2016

Copyright © 2015. All Rights Reserved.