nase en dravce2

nase en sovy2

Vzácna samička Lady má až 10 rokov

Lady foto JChavko 1 Tlačová správa Bratislava, 27.7.2016

Najnovší prípad identifikácie krúžku na nohe vzácneho dravca potvrdil dôležitosť tejto metódy pri monitoringu pohybu operencov. Vďaka krúžku sa totiž podarilo zistiť, odkiaľ pochádza samička z páru hniezdiaceho na západnom Slovensku.

Na Slovensku hniezdia tento rok 4 páry kriticky ohrozeného sokola červenonohého. Ochranári si všimli, že jedna zo samíc má na nohe farebný krúžok, aký používajú ornitológovia. Vzácnu samičku sa podarilo odfotiť a fotky poslať odborníkom zo zahraničia. Viac prezradí Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorý je odborným koordinátorom projektu cieleného na návrat sokola s červenými nohavičkami do našej prírody:

„Odpoveď od maďarských kolegov nás potešila i prekvapila zároveň. Boli veľmi radi, pretože sme odfotili samičku, ktorú ako mláďatko krúžkovali pred 10 rokmi! Najstarší známy sokol tohto druhu mal 13 rokov.“ Ak bude samička v hniezdení u nás pokračovať i v ďalších rokoch budeme sledovať, ako sa priblíži k rekordu. Tento rok u nás zahniezdila v hniezde postavenom vranou a vyviedla štyri nádherné mláďatká. Dostala meno Lady.

„Lady bola krúžkovaná pravdepodobne v oblasti Národného parku Kiskunság alebo Hortobágy. Pred desiatimi rokmi sa väčšina populácie a teda aj pozornosť odborníkov, sústredila práve tu. Veríme, že práve maďarská populácia bude slúžiť ako zdroj pre rozširovanie populácie na Slovensku a že tieto krásne sokoly sa opäť stanú menej zriedkavou súčasťou našich nížin.“ – uzatvára Slobodník.

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stráne www.falcoproject.eu.

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Ďalšie informácie: Roman Slobodník, 0907 026 107, Lucia Deutschová, 0911 219 520  

Tlačové správy r.2016

Copyright © 2015. All Rights Reserved.