nase en dravce2

nase en sovy2

Stromy pre krajinu

Tlačová správa Bratislava, 23.decembra 2016 Emberiza citrinella
Príchod vianočných sviatkov sa pre mnohých z nás spája i so zaobstaraním vianočného stromčeka. A ako stromy z krajiny z dôvodu ich dopytu miznú, organizácia Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom Sokolce pripravili vianočný darček pre krajinu v podobe výsadby nových stromov. Celkovo päť desiatok stromčekov tak našlo svoje nové miesto v poľnohospodárskej krajine juhozápadného Slovenska.

„Veľmi príjemne nás prekvapila pomocná ruka, ktorú nám podalo poľnohospodárske družstvo v Sokolciach a podporilo výsadbu stromov v tejto oblasti. Nie je tomu tak dávno, kedy tu rástla topoľová alej, ktorá bola hniezdiskom dnes už veľmi vzácneho a na Slovensku kriticky ohrozeného sokola červenonohého. Žiaľ s výrubom stromoradí zmizli aj ich operení obyvatelia a tieto sokoly sa tu objavujú už len veľmi vzácne. Nové topole, moruše, duby, či lipy sú ale prísľubom, že jedného dňa sa sem tento druh vráti,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Vetrolamy nie sú len pre sokoly, plnia aj veľmi významnú ekologickú funkciu. Zabraňujú napríklad veternej či pôdnej erózii, pozitívne pôsobia na mikroklímu. Niektoré štúdie hovoria o pozitívnom vplyve na zvýšenie okolitej úrody a to až o 25 percent! Sú dôležité preto, lebo sa v nich zvieratá môžu ukryť a cítia sa pri prechode otvorenou krajinou bezpečnejšie. Poskytujú hniezdne možnosti pre vtáky a priestor mnohým živočíchom, najmä zajacom, srncom, bažantom či jarabiciam. V minulosti bolo mnoho polí popretkávaných pásmi stromov, či kríkov. Bohužiaľ, dnes sa deje pravý opak a tieto remízky, medze, či vetrolamy nám miznú doslova pred očami. O to viac si vážime krok zo strany poľnohospodárov, ktorí sa rozhodli podporiť našu myšlienku prinavrátiť život do tejto oblasti," dodáva Slobodník.

„Ľudia, ktorí v minulosti navrhovali zriadenie vetrolamov, veľmi dobre vedeli, čo chcú docieliť. Videné očami poľnohospodára vetrolamy napomáhajú zmierňovať vplyvy veternej erózie, ktorá na pozemkoch bez vyšších porastov odnáša neskutočné množstvo ornice. V ďalšom rade vytvorením vhodných životných podmienok navracajú do prírody chýbajúcu drobnú zver a prítomnosť dravého vtáctva sa poľnohospodárom oplatí zmiernením škôd napríklad pri premnožení hlodavcov. Toto si ako dobrí hospodári uvedomujeme a máme vážny záujem na spolupráci, ktorá prinesie úžitok nielen obidvom stranám, ale celej spoločnosti" hovorí Ing. Milan Hostomský z PD Sokolce.

„Ochranári sa už teraz tešia na jar, kedy vetrolam prvý raz zakvitne a stane sa domovom prvých obyvateľov. Budú to prvé signálu návratu života do tejto krajiny. Ten pravý život tu prepukne o niekoľko desiatok rokov, kedy budú stromy s bohatými korunami a stanú sa domovom desiatok druhov, najmä hmyzu a vtákov," uzatvára Slobodník.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Roman Slobodník, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 0907 026 107

 

 

Tlačové správy r.2016

Copyright © 2015. All Rights Reserved.