nase en dravce2

nase en sovy2

Aktivity pre nadšencov - dobrovoľníctvo

Pomôcť vie každý, napríklad takto:

  • Stráženie a sledovanie hniezdenia sokola sťahovavého, ktorý hniezdi na skalách, v kameňolomoch, prípadne aj na zrúcaninách hradov a preto často dochádza k jeho vyrušovaniu, dokonca k úmyselnému ubližovaniu hniezdnym párom. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Výroba, inštalácia a následná údržba vtáčích búdok (videonávod TU, prípadne pre dravce a sovy je návod TU).
  • Pre výskum sú základom údaje, preto vždy oceníme, keď ľudia, ktorí rozoznávajú vtáčie druhy, zaznamenajú svoje pozorovania do niektorej z databáz, najlepšie http://aves.vtaky.sk, prípadne birding.sk
  • Každý rok realizujeme monitoring hniezd sokola myšiara v intravilánoch miest a obcí, aby sme motivovali viac ľudí, realizujeme to formou súťaže cez www.dravce.sk/postolka. Tu by bolo pomocou napríklad skontrolovať výskyt hniezdnych párov v určenom území intravilánu vo vybranom meste. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • V zimnom období prebieha sčítanie myšiarok ušatých, tu by sme privítali pomoc s kontrolou známych a preverením potenciálnych hniezdisk, najviac overenou metódou je počítanie vyletujúcich jedincov za súmraku, keď opúšťajú svoje zimovisko a rozlietajú sa za korisťou. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Dlhodobo rozvíjame vzťahy s farmármi, ktorých zapájame do biologickej ochrany namiesto chémie – inštalácia búdok a tzv. barličiek pre dravce a sovy. Tie pomáhajú chrániť plodiny pred hrabošmi, ktorými sa živia. Tu by sme privítali pomoc v komunikácii s užívateľmi, po úvodnom zaškolení. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Privítame tiež zapojenie dobrovoľníkov do monitoringu lesných druhov sov. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej činnosti, na našou Youtube profile nájdete niekoľko videí a krásnych filmov z našej produkcie.

Ak máte záujem o našu pomoc, ponuku nájdete TU, alebo nám napíšte e-mail.

Sledujte náš web a sociálne siete pre aktuálne akcie a možnosti zapojiť sa do našich aktivít.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.