nase sk dravce2

nase sk sovy2

Príbehy

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na hornom Ponitrí v roku 2021

Mláďatá v búdke VtáčnikI keď bola v tomto roku gradácia hrdziaka lesného, čo naznačovalo že lesné sovy by mali vychovať viac mláďat, nebolo celkom tomu  tak. Na vybraných lokalitách sme zaznamenali sedem obsadených teritórií, sov dlhochvostých, z toho na dvoch boli pozorované iba húkajúce samce.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.