nase en dravce2

nase en sovy2

Príbehy

Lesné druhy sov na hornom Ponitrí v roku 2022

sova lesna odpočinkový strom

V tomto roku sme skontrolovali 22 polobúdok, v ktorých v minulých rokoch hniezdili sovy lesné a dlhochvosté.  Ďalej štyri hniezdne pahýle a polodutiny v ktorých , taktiež v minulom roku zahniezdili uralky. Všetky boli prázdne!  V niektorých polobúdkach začali sovy aj hniezdiť, no hniezdenie prerušili. V jednom prípade našiel v búdke, ktorú kontroloval M. Měrka uhynuté dve, asi týždňové mláďatá.

Read more ...

Čas jastrabov

vyletene mlada jastraba

Pribižne od polovice júna začínajú vylietavať z hniezd mláďatá jastraba veľkého. Niektoré už posedávajú na konároch vedľa hniezda. Sú to univerzálni predátori, ktorí lovia korisť rovnako dobre vo vzduchu, ako aj na zemi. Už čoskoro budú plniť svoju funkciu v ekosystémoch, ako bioregulátori stredne veľkých stavovcov, hlavne vtákov z čeľadí krkavcovitých, holubovitých a drozdovitých.

Read more ...

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v Štiavnických vrchoch

Obr.č.03.kuvičok 6 7 UhliskáV slovenskej literatúre je len veľmi málo údajov o výskyte a početnosti našej najmenšej sovy kuvička vrabčieho zo Štiavnických vrchov.V starších záznamoch ho spomína iba Ferianc 1977, ktorý uvádza, že kuvičok vrabčí hniezdi na Slovensku mimo iných oblastí aj v tomto pohorí.

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.