nase en dravce2

nase en sovy2

Contact

Mgr. Tomáš Veselovský, PhD.
Position:
Odborník pre ochranu dravcov

V zmysle stanov RPS je sekretariát RPS výkonnou zložkou RPS, ktorá je podriadená výkonnému riaditeľovi, vrátane personálneho zloženia.

V zmysle stanov RPS výbor RPS riadi činnosť organizácie, s výnimkou právomocí prisluchajúcim členskej schôdzi.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.