Perie

Väčšina dravcov preperuje raz za rok, prípadne raz za dva či tri roky.

Výnimkou sú kondory, ktoré preperujú raz za niekoľko rokov. Doba preperovania je veľmi dlhá, trvá mnoho mesiacov. Jednotlivé perá sú vymieňané v nepredvídateľnom poradí.

Kršiak preperuje raz za rok, počas ťahu je u neho preperovanie prerušené.

Jastrabovité preperujú raz za rok s výnimkou veľkých pier veľkých druhov, ktoré sú vymieňané raz za 2-3 roky.

U sokolovitých pŕchne perie raz za rok podľa definovaného poradia, symetricky; začína počas hniezdenia a trvá 3-4 mesiace.

Vypŕchnuté perie je výborným študijným a dokladovým materiálom. Už mnoho rokov sa perie využíva aj pri DNA analýzach. Podľa platnej legislatívy je zakázané držať pierka vtákov chránených CITES dohovorom. Vytvorenie vlastnej zbierky dravčích pier je podmienené udelením výnimky MŽP zo zákona o CITES.

Snáď Vám uvedené obrázky pomôžu pri určovaní pierok dravcov, nájdených v prírode.

   
   
   
   

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd