Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Rozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Areál jeho rozšírenia sa tiahne od severozápadnej Afriky cez južnú a východnú Európu cez stredný východ po strednú Áziu a juhozápadnú Sibír. Najvyššie počty v Európe dosahujú Španielsko (cca 2000 párov), Francúzsko (okolo 900-1000 párov), Chorvátsko (400-500 párov), Grécko a Bielorusko. Na Slovensku hniezdi najmä vo východnej až juhovýchodnej časti. Pozorovania naznačujú aj možnosť hniezdenia na viacerých lokalitách stredného a západného Slovenska, hniezdenie tu však nebolo dokázané.

Poznávanie v prírode

Je pomerne veľký- dosahuje rozpätie krídel až 180 cm a hmotnosť 1500 až 2200 g. Má dlhé a široké krídla, s nápadným prstovitým roztiahnutím letiek. Jeho mohutný vzhľad ešte zvýrazňuje nápadne veľká hlava. Väčšina spodnej časti tela je biela, iba hlava, krk a prsia sú tmavé. Na svetlom chvoste sú tri tmavé pásy, koncový je širší. Pri hľadaní koristi sa často trepotá vo vzduchu.

Prostredie

Hniezdi v teplejších oblastiach, vo svetlých listnatých a zmiešaných lesoch blízko otvorených plôch, ako lúky, rašeliniská, holoruby a pod.

Ťah

Hadiar je prísne sťahovavý. Zimu trávi v Afrike južne od Sahary. Z hniezdísk odlieta najčastejšie v septembri a vracia sa koncom marca alebo začiatkom apríla. Výrazne ťahové cesty prechádzajú cez Gibraltár a cez Bospor.

Rozmnožovanie

Páry sú veľmi verné hniezdnemu teritóriu. Predvádza nápadné svadobné lety s výrazným "hojdačkovaním". Hniezdi väčšinou na ihličnatých stromoch (borovica, jedľa), menej na listnatých, výnimočne aj na skalách. Hniezdo je v pomere k veľkosti vtáka veľmi malé. Väčšinou stavia každý rok nové hniezdo. Väčšinou 1, zriedkavo 2 vajíčka znáša samica koncom apríla alebo začiatkom mája a sedí na nich 40-45 dní, pravidelne striedaná samcom. Asi do troch týždňov samica mláďaťu korisť trhá, potom ju už požiera celú. Aj keď sú niekedy znesené dve vajíčka, vyletuje vždy len jedno mláďa. Obdobie hniezdnej starostlivosti je až okolo 70-75 dní a mláďatá vyletujú z hniezd začiatkom augusta. V septembri odlietajú hadiare na juh na zimoviská. Pohlavnú dospelosť dosahujú vo veku 3-4 rokov.

Potrava

Hadiar krátkoprstý je potravným špecialistom. Živí sa takmer výhradne hadmi a jaštericami. Proti hadiemu jedu nie je imúnny. Len minimálne požiera aj drobné cicavce a mláďatá spevavcov.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Dosť uniká pozornosti a dohľadať jeho hniezdo je veľmi ťažké. Aj preto sú odhady jeho početnosti veľmi približné, odhaduje sa, že u nás hniezdi do 25 párov. Je viazaný na teplejšie oblasti Hadiar je u nás silne závislý od počtu plazov. Jeho ochrana spočíva teda predovšetkým v ich ochrane a ochrane prostredia, v ktorom žijú plazy. Dôležité je udržiavať lúky a pasienky, ktoré predstavujú loviská hadiarov. U známych párov je potrebné každý rok dohľadať hniezdo, aby sa predišlo vyrúbaniu hniezdneho stromu.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  •  Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd