nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2019

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2019 beží 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku? (V)

Sokol mysiar Jozef ChavkoCieľom projektu je identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne chceme určiť, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia).

 

 

Read more ...

Spoločenstvo lesných sov v málo preskúmaných regiónoch západného Slovenska

Kuvicok vrabci Pavol ChabrecekProjekt sa zameriava na vyhľadávanie 3 cieľových druhov sov (kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého a sovy dlhochvostej) v pomerne málo známych oblastiach západného Slovenska vo vybraných biotopoch, ktoré zahŕňajú ihličnaté porasty a staré pralesovité lesné porasty.

 

 

 

Read more ...

Barličkami k zvyšovaniu biologickej ochrany poľnohospodárskych plodín

Postolka tecka Marek GalisCieľom projektu je pokračovanie vo zvyšovaní úrovne biologickej kontroly v záujmom území (sanácia existujúcich, výroba a inštalácia nových „ barličiek“ na ďalších plochách) a zlepšovanie komunikácie so zainteresovanými poľnohospodármi.

 

 

 

 

Read more ...

Aktualizácia webu Ochrany dravcov na Slovensku - Naše sovy

Talba StanislavHarvancikCieľom projektu je aktualizovať informácie na webovej stránke "Naše sovy" - s aktualizovaným populačným statusom, mapou rozšírenia a s pripojením niektorých zaujímavých výskytov (napr. Strix uralensis na nížinách JZ a J Slovenska, dramatický pokles hniezdnej populácie Tyto alba v priebehu posledného obdobia a pod.).

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.