Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2019 beží 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Je sokol myšiar verný svojmu rodisku? (V)

Sokol mysiar Jozef ChavkoCieľom projektu je identifikovať hniezdnu populáciu sokola myšiara v sledovanom území so zameraním na jedince, ktoré boli v predchádzajúcom období označené (najmä farebným krúžkom). Následne chceme určiť, či sa do reprodukcie (sexuálne) resp. hniezdneho procesu (ako helperi) zapájajú mláďatá z predchádzajúcich rokov. Okrem toho budú aj v tejto hniezdnej sezóne zbierané dáta z hniezdnej biológie a fenológie druhu (načasovanie hniezdenia).

 

 

Spoločenstvo lesných sov v málo preskúmaných regiónoch západného Slovenska

Kuvicok vrabci Pavol ChabrecekProjekt sa zameriava na vyhľadávanie 3 cieľových druhov sov (kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého a sovy dlhochvostej) v pomerne málo známych oblastiach západného Slovenska vo vybraných biotopoch, ktoré zahŕňajú ihličnaté porasty a staré pralesovité lesné porasty.

 

 

 

Monitoring hniezdnej populácie orliaka morského na Podunajsku

Orliak morsky Jozef ChavkoCieľom projektu je zabezpečiť dôsledný monitoring a kontrolu celého procesu hniezdenia nášho najväčšieho hniezdiaceho dravca na Podunajskej nížine.

Barličkami k zvyšovaniu biologickej ochrany poľnohospodárskych plodín

Postolka tecka Marek GalisCieľom projektu je pokračovanie vo zvyšovaní úrovne biologickej kontroly v záujmom území (sanácia existujúcich, výroba a inštalácia nových „ barličiek“ na ďalších plochách) a zlepšovanie komunikácie so zainteresovanými poľnohospodármi.

 

 

 

 

Vypracovanie a inštalácia informačného panelu "Dravce a sovy Nitrianskeho Hrádku a okolia"

mapka navrh infopanel Nitr.Hradok 2019Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom inštalácie infopanelu v Chránenom vtáčom území Dolné Považie.

Dodanie fotografií na zostavenie kalendára Dravce a sovy 2020

Jastrab krahulec HarvancikCieľom projektu je podpora propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára, s využitím vysoko kvalitných fotiek z terénu. 

Aktualizácia webu Ochrany dravcov na Slovensku - Naše sovy

Talba StanislavHarvancikCieľom projektu je aktualizovať informácie na webovej stránke "Naše sovy" - s aktualizovaným populačným statusom, mapou rozšírenia a s pripojením niektorých zaujímavých výskytov (napr. Strix uralensis na nížinách JZ a J Slovenska, dramatický pokles hniezdnej populácie Tyto alba v priebehu posledného obdobia a pod.).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd