Kde zimujú sovy s uškami?

ZRifik 40442694095 541dbdb748 wCieľom projektu je zmapovať zimoviská myšiarok ušatých prostredníctvom zapojenia verejnosti do Súťaže s myšiarkami a vlastného monitoringu.

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský


Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Trvanie projektu: 1.február – 31.marec 2020

Prečo sa projekt realizuje:
Počet zimujúcich myšiarok na zimoviskách sa každoročne mení v závislosti od rôznych faktorov, najmä od dostupnosti hlavnej zložky potravy – hraboša poľného. Niektoré zimoviská zanikajú, naopak nové pribúdajú. Preto je dôležité každoročne aktualizovať údaje o mieste a počte zimujúcich myšiarok. Do zbierania údajov o zimoviskách bude zapojená aj verejnosť prostredníctvom Súťaže s myšiarkami. Aktuálne informácie o zimujúcich myšiarkách budú verejne dostupné na webe www.dravce.sk/mysiarky. Zároveň bude realizovaný vlastný monitoring na minimálne 25 lokalitách v regióne juhozápadného Slovenska.

Aktivity a výstupy:
1. Súťaž s myšiarkami - aktivita pre verejnosť, prostredníctvom ktorej zisťujeme aktuálne zimoviská.
2. Monitoring zimovísk myšiarok ušatých realizovaný v regióne západného Slovenska.
3. Tvorba obsahu na podstránku www.dravce.sk/mysiarky.

Výsledky projektu

Vďaka projektu sa podarilo aktualizovať údaje o známych zimoviskách a zároveň sme získali údaje aj z doteraz neznámych lokalít. Prostredníctvom Súťaže s myšiarkami, ktorá bola realizovaná od 15. decembra do 15. februára, sme od 48 súťažiacich získali údaje o 56 zimoviskách, na ktorých zimovalo celkovo 919 myšiarok. Každý z troch výhercov získal 20€ poukážku do internetového obchodu a 32GB USB drevený klúč s logom Ochrany dravcov na Slovensku, na ktorom boli nahraté filmy o dravcoch a sovách.

Okrem údajov od súťažiacich sme realizovali aj vlastný monitoring zimovísk, zároveň sme zozbierali údaje od členov Ochrany dravcov na Slovensku. Celkovú mozaiku sme doplnili poskytnutými informáciami z východného Slovenska od členov SOS/BirdLife Slovensko - pobočka Senné a verejne dostupnými údajmi z databázy Aves symphony. V období od novembra 2019 do februára 2020 na Slovensku evidujeme 152 zimovísk, na ktorých zimovalo celkovo 2257 myšiarok ušatých. Zimoviská s najvyšším počtom zimujúcich myšiarok sa nachádzali v Kolárove (70), Veľkých Kostoľanoch (70), Trebišove (50), Trnave (50) a Šuranoch (50).

Všetkým mapovateľom ďakujeme za poskytnuté údaje, ktorými prispeli k poznaniu a ochrane zimovísk myšiarok ušatých. Online mapu zimovísk zo Súťaže s myšiarkami a ďalšie zaujímavé informácie zo života myšiarok ušatých nájdete na: www.dravce.sk/mysiarky.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd