Myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)

mysiak hrdzavy Ervin HrtanMyšiak hrdzavý (Buteo rufinus) sa na Slovensku objavuje čoraz častejšie, čo súvisí s jeho šírením sa v južnejších častiach Európy. Dokonca je predpoklad, že by už na Slovensku mohol aj hniezdiť alebo že by mohol v najbližších rokoch zahniezdiť. Je trochu väčší a mohutnejší než myšiak lesný, dosahuje rozpätie krídel 130-150 cm a hmotnosť 1000-1500 g. Má širšie krídla a viac roztiahnuté letky než myšiak lesný. Hlava je veľmi svetlá, ináč v sfarbení prevažuje hrdzavá farba. Chvost je väčšinou bez priečnych pásov.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

 

foto: Ervín Hrtan

 

Fotogaléria našich dravcov:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd