Myšiak lesný (Myšiak hôrny, Buteo buteo)

mysiak lesny Juraj ZiakRozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Palearktický typ rozšírenia. Obýva rozsiahly areál pokrývajúci väčšinu Európy, Áziu od Uralu po Tichý oceán, vrátane Tibetu, Himalájí a Kórejského polostrova až po Japonsko. Nehniezdi na Islande, v Írsku, v západnom Škótsku, východnej časti Veľkej Británie a v najsevernejších častiach Škandinávie a Ruska. Nehniezdi ani na juhovýchode Ukrajiny a na volžsko-uralských stepiach v Rusku. U nás hniezdi po celom území okrem vysokých horských polôh.

Poznávanie v prírode

Vyskytuje sa svetlá a tmavá farebná fáza, s rôznymi prechodnými formami. Spodná časť tela môže byť takmer biela až takmer hnedá s rôznymi prechodmi. Časté je svetlé sfarbenie na prsiach a tmavšie na bruchu. Vyskytuje sa aj hrdzavý nádych. Chrbtová strana tela je u oboch farebných fáz tmavohnedá. Na chvoste je 7-10 pásov. Samec je trochu menší než samica. Hmotnosť je 600-1100 g, rozpätie krídel okolo 130 cm. Má stredne dlhé, nie veľmi široké krídla, prstovité roztiahnutie ručných letiek je iba naznačené. Chvost je skôr krátky, zaokrúhlený, väčšinou široko roztiahnutý. Let je dosť neobratný a ťažkopádny. Často a dobre krúži bez pohybu krídel. Často sedáva na vyvýšených miestach v otvorenej krajine.

Prostredie

Hniezdi v najrozličnejších typoch lesov, od lužných až do horských s nadmorskou výškou do 1300 m, ale aj v poľných lesíkoch, menej aj v stromoradiach, prípadne aj na solitéroch. Znáša vysoké zrážky a vo všeobecnosti sa vyhýba suchým habitatom. Myšiak sa dokázal prispôsobiť intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine a dosahuje aj v takýchto podmienkach vysoké hustoty.

Ťah

U nás je myšiak stály až prelietavý vták. Severské vtáky tiahnú približne južným smerom a môžu u nás zimovať.

Rozmnožovanie

Žije v monogamii. Páry asi nie sú stále. Po návrate do hniezdneho revíru od konca februára predvádzajú páry svadobné lety- plachtenie v špirále do výšky a následný let strmhlav. Hniezdo býva na strome, výnimočne aj na skale, stohu slamy alebo stožiari elektrického vedenia. Stromové hniezda sú umiestnené väčšinou v poraste (často blízko okraja), menej v stromoradiach, výnimočne na solitéroch. Často používajú to isté hniezdo po viac rokov. Znášanie vajec začína koncom marca, väčšinou však prebieha v apríli. Počet vajec je 2-4. Inkubácia trvá 30-33 dní. Inkubujú obaja rodičia, vo väčšej miere samica. Mláďatá sa liahnu postupne. Až vo vyššom veku mláďat lovia obidvaja rodičia. Mláďatá vyletujú z hniezda vo veku 42-49 dní, čo je u nás väčšinou v druhej polovici júna. Vyletené vtáky sa ešte 2 mesiace zdržujú v blízkosti hniezda a sú kŕmené rodičmi. Rodina sa rozpadá koncom augusta, keď sa mláďatá začínajú potulovať v širokom okolí hniezda.

Potrava

Pre pomerne slabé nohy s krátkymi pazúrmi môže myšiak loviť len malú korisť. Viac ako polovicu potravy myšiaka tvorí hraboš poľný, ďalej sa živí ostatnými druhmi drobných hlodavcov, menej aj vtákmi (najmä mláďatami spevavcov), menšími plazmi, hmyzom, v zime často zdochlinami.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Je najpočetnejším dravcom tak v Európe ako aj u nás. Postupné zakazovanie jeho strieľania po celej Európe viedlo k nárastu jeho početnosti. V súčasnosti nie je ohrozeným druhom, aj keď negatívnych faktorov, ktoré spôsobujú jeho úmrtnosť je hodne. Početnosť odhadujeme na 7-10 000 párov.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Foto: Juraj Žiak

 

Fotogaléria našich dravcov:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd