Najvzácnejšie druhy dravcov

Za najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov na Slovensku pokladáme:

 1. orol myšiakovitý- početnosť jeho populácie sa odhaduje na 0-5 párov, naposledy bolo hniezdenie dokázané v roku 1991
 2. haja červená- početnosť sa odhaduje na približne 15 párov, v posledných rokoch je zaznamenaný nápadný pokles počtu
 3. sokol červenonohý- početnosť sa odhaduje na 20-60 párov, v posledných rokoch sa prejavuje pokles početnosti populácie
 4. orliak morský- početnosť sa odhaduje na asi 7-8 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu párov
 5. kaňa popolavá- početnosť sa odhaduje na približne 30-50 párov, celkový trend sa v posledných rokoch zdá byť klesajúci
 6. orol kráľovský- v súčasnosti sa početnosť odhaduje na približne 40 párov, trend je mierne narastajúci
 7. sokol rároh- početnosť sa odhaduje na 30-40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje mierny nárast počtu
 8. haja tmavá- početnosť sa odhaduje na asi 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje silný pokles početnosti
 9. sokol sťahovavý- početnosť sa odhaduje na 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu
 10. orol skalný- početnosť sa odhaduje na 80-100 párov, populácia sa javí ako stabilná, v posledných rokoch snáď aj mierne narastajúca

Za najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov v celoeurópskom meradle sú pokladané:

 1. bradáň žltohlavý- početnosť sa odhaduje na asi 110 párov, na Balkáne klesá, v Pyrenejach a v Alpách narastá
 2. orol iberský- 150 párov, druh žije iba na Pyrenejskom polostrove, veľmi ohrozený druh
 3. sokol tmavý- 200 párov, druh je však podstatne početnejší v Afrike
 4. orol kráľovský- 400 párov, z toho 210 v Rusku; malá populácia, ktorej veľkosť nie je možné pre nedostatok poznatkov presnejšie odhadnúť, obýva aj Áziu, celkovo je to veľmi ohrozený druh
 5. sokol rároh- 420 párov, veľmi ohrozený druh
 6. orol hrubozobý- 880, z toho 800 v Rusku; veľmi ohrozený druh
 7. orol jastrabovitý- 900 párov
 8. sup tmavohnedý- 1 000 párov
 9. sokol poľovnícky- 1 000 párov
 10. luniak sivý- 1 300 párov
 11. myšiak hrdzavý- 1 400 párov, z toho Rusko 1 100 párov
 12. kaňa stepná- asi 1 500 párov, mimo Ruska len asi 30-100 párov
 13. sup biely- 1 900 párov
 14. orliak morský- 3 500 párov
 15. sokol ostrovný- 3 900 párov
 16. orol myšiakovitý- 3 900 párov
 17. jastrab krátkoprstý- 4 300 párov
 18. orol skalný- 5 700 párov
 19. hadiar krátkoprstý- 6 000 párov
 20. orol krikľavý- 7 500 párov

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd