Ochrana dravcov

Ochranárske aktivity sa zameriavajú najmä na najvzácnejšie druhy a na druhy najviac ohrozované práve človekom.

Pozostávajú z týchto aktivít:

 1. Dohľadávanie hniezd a zabezpečenie ohrozených hniezd (zamedzenie rušeniu, vyrúbaniu, vykoseniu hniezd, zamedzenie pádu hniezda, ochrana pred prirodzenými predátormi a pod.).

 2. Zlepšovanie hniezdnych možností vyvesovaním umelých hniezd a búdok.

 3. Záchrana slabších mláďat u druhov s vyvinutým kainizmom (adopcie), rehabilitácia nájdených zranených, vyhladovaných, priotrávených jedincov.

 4. Sledovanie stavu a vývoja populácie a úspešnosti hniezdenia, označovanie vtákov ornitologickými či špeciálnymi krúžkami, prípadne aj mikročipovanie, zisťovanie kontaminácie znášok ťažkými kovmi a polychlorovanými uhľovodíkmi, zisťovanie ďalších negatívnych faktorov.

 5. Pôsobenie na verejnosť, propagácia dravcov.

 6. Participovanie na verejných diskusiách pri tvorbe právnych noriem.

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd