nase en dravce2

nase en sovy2

Orol hrubozobý (Aquila clanga)

Orol hrubozobý (Aquila clanga) je väčší než orol krikľavý, na ktorého sa podobá sfarbením aj celkovým výzorom. Dosahuje rozpätie krídel 160-180 cm a hmotnosť 1500-2500 g. Je veľmi tmavo sfarbený, takmer čierny. Letky sú svetlejšie než telo, u orla krikľavého je to naopak. Nedospelé orly hrubozobé majú na vrchnej časti krídel 2-3 svetlé pásy, tvorené svetlými okrajmi krídelných kroviek, u nedospelých orlov krikľavých je len jeden takýto pás. Najbližšie k nám hniezdi v severovýchodnom Poľsku. Cez naše územie tiahne len veľmi zriedkavo. Je silne viazaný na mokré biotopy a aj pri výskytoch u nás je najväčšia pravdepodobnosť pozorovať ho práve v takomto prostredí.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.