Orol skalný (Aquila chrysaetos)

orol skalny Juraj ZiakRozšírenie vo svete, v Európe a na Slovensku

Má holarktický areál. Hniezdi v severnej Afrike, Európe, v Ázii a severnej Amerike. Európska populácia je sústredená na Pyrenejskom polostrove, v Škandinávii, Škótsku, Alpách, na Balkánskom, Apeninskom polostrove a v Karpatoch. U nás hniezdi na strednom, severnom a východnom Slovensku, od Strážovských vrchov na západe po Poloniny na východe.

Poznávanie v prírode

Dospelé sú hnedé so zlatožltým temenom a tylom hlavy. Mladé vtáky majú nápadné biele pole v krídlach a biely koreň chvosta. Do šatu dospelých preperujú postupne a dosiahnu ho až v 5.-6. roku. Orol skalný je našim druhým najväčším hniezdiacim dravcom. Dosahuje rozpätie krídiel až 2-2,2 m a hmotnosť 3,5-5 kg. Letovou siluetou sa trochu podobá myšiakovi lesnému. Má dlhšie a širšie krídla a užší a dlhší chvost. Na rozdiel od orla kráľovského krídla často v zápästí ohýna dozadu. Letky sú pri krúžení zreteľne viditeľné. Napriek svojej veľkosti je to dosť obratný letec.

Prostredie

Obýva stredne vysoké až vysoké pohoria s rozsiahlymi starými lesmi, nie ďaleko od otvorenej poľnohospodárskej krajiny kotlín alebo holí subalpínského stupňa.

Ťah

Vtáky našej populácie sú stále, len nedospelé jedince sa potulujú.

Rozmnožovanie

Páry sú stále po mnoho rokov. Sú verné svojmu teritóriu. Svadobné lety začínajú už koncom januára. Niekedy tokajú aj na jeseň, v októbri a novembri. Hniezdo býva buď na strome alebo na skale. Väčšinou striedavo používajú niekoľko hniezd (až 5-7), niekedy môže mať pár len jedno hniezdo. Hniezdo je mohutná stavba, najmä dlhodobo používané hniezda sú obrovské. Najčastejšie dve vajcia sú znášané koncom marca, v intervale 3-5 dní. Vajcia bývajú najčastejšie dve, interval medzi znášaním je 3-5 dní. Sedí na nich väčšinou samica, len na krátko striedavaná samcom. Inkubácia trvá 44-45 dní. Keďže samica sadá od 1. vajca, mláďatá sa liahnu postupne. U orla skalného je silno vyvinutý kainizmus, u nás v Karpatoch sa mladšie mláďa dožije vyletenie z hniezda len úplne výnimočne. Mláďa vyletuje z hniezda koncom júla alebo začiatkom augusta a je ešte niekoľko mesiacov závislé na rodičoch. Pohlavne dospievajú asi v piatich rokoch.

Potrava

Orol skalný loví v poľnohospodárskej krajine kotlín, na holiach nad hornou hranicou lesa a aj v lesoch. Živí sa stredne veľkými cicavcami (zajace, kuny, veverice, svište, potkany, ježe, drobné hlodavce, mačky, mláďatá sŕn, kamzíkov a líšok) a rôznymi vtákmi až do veľkosti myšiaka, najčastejšie holubmi. Je to veľmi zručný a silný lovec.

Početnosť, ochranársky status, ohrozenie a ochrana

Početnosť je odhadovaná na 70-90 párov. Jeho populácia sa javí ako stabilizovaná, aj keď každoročne dosahuje nízku úspešnosť hniezdenia. Orol skalný je vrcholovým predátorom, sám v podstate nemá prirodzených nepriateľov. Jeho straty spôsobujú predovšetkým antropické činitele - vyberanie hniezd, odstrely, otravy, vyrušovanie počas hniezdenia, úhyny na 22 kV elektrických stĺpoch, nárazy do rôznych stožiarov a iné. V celosvetovom meradle nie je ohrozený.

Orol skalný, život orla, ohrozenia a ochrana na Slovensku.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Foto: Juraj Žiak

 

Fotogaléria našich dravcov:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd