Orol stepný (Aquila nipalensis)

Orol stepný (Aquila nipalensis) sa k nám zatúla len zriedkavo z krajín východnej Európy. Je viazaný na otvorenú krajinu a aj pozorovania zo Slovenska pochádzajú zväčša z nížin. Najbližšie hniezdi zvyšková populácia niekoľkých párov na juhovýchode Ukrajiny. Dosahuje hmotnosť 2300-3300 g a rozpätie krídel 165-195 cm. Sfarbenie dospelých vtákov je hnedé, spodná časť krídel je svetlejšia. Mladé orly stepné majú na spodnej časti krídel nápadný svetlý pás. Pri pozorovaní zblízka je spoľahlivým určovacím znakom hlboko vykrojený zobák, okraj zasahuje až za oko.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd