Pôvodné nehniezdiace druhy dravcov a sov

Zoznam pôvodných nehniezdiacich druhov dravcov a sov

1. sup biely (Neophron perncnopterus)

2. sup bielohlavý (Gyps fulvus)

3. sup tmavohnedý (Aegypius monachus)

4. bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus)

5. kaňa sivá (Circus cyaneus)

6. kaňa stepná (Circus macrourus)

7. myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)

8. myšiak severský (Buteo lagopus)

9. orol hrubozobý (Aquila clanga)

10. orol stepný (Aquila nipalensis)

11. orol jastrabovitý (Hieraaetus fasciatus)

12. kršiak rybožravý (Pandion haliaetus)

13. sokol bielopazúrový (Falco naumanni)

14. sokol kobec (Falco columbarius)

15. sokol tmavý (Falco biarmicus)

16. kuvik krahulcovitý (Surnia ulula)

17. sova snežná (Nyctea scandiaca)

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd