nase en dravce2

nase en sovy2

Pôvodné druhy

Pôvodné hniezdiace druhy dravcov a sov

Druh:
Počet hniezdiacich párov:
1. včelár lesný (Pernis apivorus)
900-1300
2. haja tmavá (Milvus migrans) 
40-60
3. haja červená (Milvus milvus) 
15-20
4. orliak morský (Haliaeetus albicilla) 
0-5
5. hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) 
20-25
6. kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 
400-500
7. kaňa popolavá (Circus pygargus) 
30-80
8. jastrab lesný (Accipiter gentilis) 
1600-1800
9. jastrab krahulec (Accipiter nisus) 
1500-2000
10. myšiak lesný (Buteo buteo) 
5000-7000
11. orol krikľavý (Aquila pomarina) 
800-900
12. orol kráľovský (Aquila heliaca) 
35-40
13. orol skalný (Aquila chrysaetos) 
90-95
14. orol myšiakovitý (Hieraaetus pennatus) 
0-6
15. sokol myšiar (Falco tinnunculus) 
4000-6000
16. sokol červenonohý (Falco vespertinus) 
20-100
17. sokol lastovičiar (Falco subbuteo) 
600-800
18. sokol rároh (Falco cherrug) 
10-40
19. sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 
1-24
20. plamienka driemavá (Tyto alba) 
400-600
21. výrik lesný (Otus scops) 
40-80
22. výr skalný (Bubo bubo) 
300-400
23. kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) 
1000-1500
24. kuvik plačlivý (Athene noctua) 
800-1000
25. sova lesná (Strix aluco) 
2500-3000
26. sova dlhochvostá (Strix uralensis) 
700-1000
27. myšiarka ušatá (Asio otus) 
2500-4000
28. myšiarka močiarna (Asio flammeus) 
0-50
29. kuvik kapcavý (Aegolius funereus) 
400-600

* podčiarknuté druhy atraktívne z hľadiska sokoliarstva a komerčného využívania

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.