Pôvodné hniezdiace druhy dravcov a sov

Druh:
Počet hniezdiacich párov:
1. včelár lesný (Pernis apivorus)
900-1300
2. haja tmavá (Milvus migrans) 
40-60
3. haja červená (Milvus milvus) 
15-20
4. orliak morský (Haliaeetus albicilla) 
0-5
5. hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) 
20-25
6. kaňa močiarna (Circus aeruginosus) 
400-500
7. kaňa popolavá (Circus pygargus) 
30-80
8. jastrab lesný (Accipiter gentilis) 
1600-1800
9. jastrab krahulec (Accipiter nisus) 
1500-2000
10. myšiak lesný (Buteo buteo) 
5000-7000
11. orol krikľavý (Aquila pomarina) 
800-900
12. orol kráľovský (Aquila heliaca) 
35-40
13. orol skalný (Aquila chrysaetos) 
90-95
14. orol myšiakovitý (Hieraaetus pennatus) 
0-6
15. sokol myšiar (Falco tinnunculus) 
4000-6000
16. sokol červenonohý (Falco vespertinus) 
20-100
17. sokol lastovičiar (Falco subbuteo) 
600-800
18. sokol rároh (Falco cherrug) 
10-40
19. sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 
1-24
20. plamienka driemavá (Tyto alba) 
400-600
21. výrik lesný (Otus scops) 
40-80
22. výr skalný (Bubo bubo) 
300-400
23. kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum) 
1000-1500
24. kuvik plačlivý (Athene noctua) 
800-1000
25. sova lesná (Strix aluco) 
2500-3000
26. sova dlhochvostá (Strix uralensis) 
700-1000
27. myšiarka ušatá (Asio otus) 
2500-4000
28. myšiarka močiarna (Asio flammeus) 
0-50
29. kuvik kapcavý (Aegolius funereus) 
400-600

* podčiarknuté druhy atraktívne z hľadiska sokoliarstva a komerčného využívania

 

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd