Postavenie dravcov v taxonomickom systéme

V súčasnosti sú dravce ešte väčšinou "klasicky" chápané ako ucelená skupina- rad: dravce= sokolotvaré (Falconiformes), triedy vtáky (Aves). Rad sa rozdeľuje na päť čeľadí:

 • kondorovité (Cathartidae),
 • kršiakovité (Pandionidae),
 • jastrabovité (Accipitridae),
 • hadožrútovité (Sagittariidae),
 • sokolovité (Falconidae).

Celkový počet druhov sa v rôznych kompendiách uvádza rôzne, približne od 280 do 310 druhov.

Podľa novších štúdií, vychádzajúcich z DNA a biomolekulárnych analýz, však dravce nie sú samostatným radom, ale pre zistenia o veľkej príbuznosti s brodivcami (Ciconiiformes) sa uvažuje o ich zaradení ako podradu do radu brodivcov. Ďalej sa ukazuje, že skupina je polyfyletická (rôzni predkovia) a kvôli tomu a pre obzvlášť veľkú podobnosť kondorov s brodivcami sa uvažuje, že kondory by mali byť úplne vyradené zo skupiny (či podradu) dravcov. Pre veľkú podobnosť kršiakovitých s jastrabovitými sa uvažuje o ich zaradení do jednej čeľade. Ktovie aké ďalšie zistenia prinesú najbližšie roky vo fylogenetických, genetických a biomolekulárnych výskumoch a aká bude podoba taxonomického systému? Tieto výskumy snáď rozhodnú aj o postavení niektorých sporných populácií a dvojíc druhov, či sú samostatnými druhmi, alebo nie, a teda aký je celkový počet druhov.

trieda: vtáky (Aves)
rad: brodivce (Ciconiiformes)

čeľaď:  kondorovité (Cathartidae)
podrad: dravce (Falconiformes)

čeľaď:  jastrabovité (Accipitridae),
- hadožrútovité (Sagittariidae),
- sokolovité (Falconidae)

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd