Obsah čísla 5/2011

CONTENTS / OBSAH

 

Obuch J: Spatial and chronological diversity of tawny owl (Strix aluco) diet

Priestorová a časová diverzita potravy sovy obyčajnej (Strix aluco)

 

Dobrý M: The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010

Početnosť kuvika obyčajného (Athene noctua) na Podunajskej rovine v rokoch 2009 a 2010

 

Horal D & Škorpíková V: Eurasian eagle owl (Bubo bubo) colonizing lowland floodplain forests in south Moravia (Czech Republic) and cases of its breeding in wooden nestboxes

Osídlování lužních lesů na jižní Moravě výrem velkým (Bubo bubo) a případy jeho hnízdění v dřevěných budkách

 

Slobodník V & Slobodník R: Summary on the ringing of raptors and owls in Slovakia in 2010

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2010 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 4. Order Strigiformes, genera Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 4. Rad Strigiformes, rody Tyto, Otus, Bubo, Strix, Surnia, Glaucidium, Athene, Aegolius & Asio

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd