Ťažba v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina ohrozuje hniezdo orla skalného

Nedávne alibistické prehlásenie MŽP SR o tom, že ťažba v Tichej a Kôprovej doline na území Tatranského národného parku nie je pre živočíchy problémom, možno hodnotiť ako vysoko neodborný prístup inštitúcie, ktorá má hájiť záujmy životného prostredia. MŽP SR totiž prehlásilo, že na ploche národných prírodných rezervácii v Tichej a Kôprovej doline bola nájdená len jediná hniezdna dutina ďatla – ďubníka trojprstého a jediné liahnisko žiab, čo nepredstavuje problém pre ochranu prírody v súvislosti s ťažbou. Ide o evidentné bagatelizovanie problému ochrany prírody a ignorovanie základných zásad ochrany genofondu v prírodných rezerváciach, kde okrem žiab a ďatlov žije množstvo ďalších vzácnych druhov živočíchov. V priamej oblasti kalamity Ochrana dravcov na Slovensku v Národnej prírodnej rezervácii Tichá dolina registruje hniezdenie jedného z našich najväčších druhov vtákov - orla skalného. Pri kontrole prizvaný odborník tejto organizácie zistil, že samica orla sedí na násade vajec. Orol skalný patrí medzi najplachejšie druhy vtákov. Je nesporné, že inkubácia vajec, ako aj celé hniezdenie orlov, je ťažbou významne ohrozené a bude nevyhnutné v niekoľko stometrovom okruhu od hniezda zabezpečiť kľudovú zónu s vylúčením rušivých vplyvov. Ochrana dravcov na Slovensku v týchto chvíľach pripravuje podnet na príslušné orgány ochrany prírody a krajiny. Zarážajúci je fakt, že práve Ministerstvo ŽIVOTNÉHO prostredia podporuje ťažbu v chránenom území v prírodných rezerváciach s druhým najprísnejším stupňom ochrany. Veľmi jemne povedané, ťažba a vstup ťažkých mechanizmov, motorových píl do prírodných rezervácii vo vegetačnom období, v čase kedy sa živočíchy rozmnožujú, je celkom určite neetickým, nehumánnym, ale hlavne z hľadiska záujmov ochrany životného prostredia vysoko neprofesionálnym zásahom. Ako vždy v takýchto prípadoch jediným motívom sú PENIAZE za drevo a záujem o sprístupnenie lokality pre rozvoj cestovného ruchu. Žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že MŽP účelovo podporuje komerčné záujmy drevárskych subjektov a v pozadí aktuálneho diania jednoznačne musia byť politické rozhodnutia našej vlády, ktorá otvorene dáva najavo, že problematika ochrany prírody jej je absolútne ľahostajná.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd