nase sk dravce2

nase sk sovy2

Ochrana dravcov na Slovensku ďakuje donorom za poskytnutú podporu

DONOR - SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.

Donor - Európska komisia

Donor - Ministerstvo životného prostredia SR

Donor - Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Copyright © 2015. All Rights Reserved.