Hromadná pripomienka k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Plné znenie hromadnej pripomienky nájdete na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=272639 Vážení priatelia, podporte pripomienku k návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v parlamente predložili poslanci Marian Záhumenský (SMER-SD), Ján Slabý (SNS), Zdenka Kramplová (ĽS – HZDS) a Magda Košútová (SMER-SD). Čo najmä obsahuje poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody: 1. Zrušenie účastníctva občianskych združení pri rozhodovaní úradov, majúcom veľký vplyv na prírodu a životné prostredie Návrh zákona ruší možnosť občianskych združení chrániacich životné prostredie byť účastníkom úradných konaní, majúcich veľký vplyv na životné prostredie občanov a prírodu. Ide napríklad o úradné konania o povolení na výruby stromov v mestách a obciach alebo konania o povolení na usmrcovanie chránených živočíchov. Účasť občianskych združení v konaniach v minulosti pomohla napríklad zachrániť množstvo stromov pred zbytočným vyrúbaním, predísť mnohým zbytočným poškodeniam prírody a napraviť mnohé porušenia zákona. Prijatím zákona občania stratia možnosť účinne sa podieľať na rozhodovaní o veciach majúcich veľký vplyv na ich životné prostredie a prírodu. Plánované postavenie tzv. „zúčastnenej osoby“ pre občianske združenia odsúva občanov do úlohy štatistov a pozorovateľov. Úrady sa podľa návrhu zákona už vôbec nebudú musieť pripomienkami občianskeho združenia zaoberať. Ak úrad poruší zákon, nebude môcť občianske združenie podať proti nezákonnému rozhodnutiu odvolanie, ani sa domáhať nápravy nezákonnosti na súde. Takýto návrh je v rozpore s medzinárodným Dohovorom o účasti verejnosti na rozhodovaní (Aarhuským dohovorom), ktorým je Slovenská republika viazaná. 2. Znemožnenie účinnej kontroly pri poškodzovaní prírody a účinnej kontroly dodržiavania predpisov o ochrane prírody Návrh zákona znemožňuje Inšpekcii životného prostredia a iným príslušným orgánom ochrany prírody rýchlo a účinne kontrolovať dodržiavanie predpisov o ochrane prírody. Návrh môže znamenať paralyzovanie kontroly nad dodržiavaním predpisov o ochrane prírody a beztrestnosť mnohých poškodzovateľov prírody. Ak bude mať inšpektor indície, že je poškodzovaná príroda, podľa návrhu zákona nebude môcť situáciu ihneď preveriť. Bude si totiž musieť najprv vybaviť povolenie súdu na vstup na pozemok, aby vôbec mohol skontrolovať, či sa poškodzuje príroda alebo porušuje zákon. Tento návrh je úplne v rozpore s požiadavkou účinnej kontroly dodržiavania zákonov. Prinesie zdĺhavé súdne rozhodovanie, v dôsledku ktorého môže činnosť inšpektorov úplne stratiť zmysel, pretože sa poškodeniu prírody už nebude dať zabrániť alebo sa už nebude dať zistiť. Nie je ani jasné, na základe akých kritérií a akým spôsobom by mal súd rozhodovať.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd