WANTED - Hľadáme posily do tímu pre nový projekt LIFE Energia v krajine

Wanted 2Pre nový projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000, hľadáme kolegov/kolegyne, ktoré posilnia náš tím a pomôžu nám napĺňať našu víziu. Základné informácie o projekte nájdete tu.

Informácie o jednotlivých pozíciách:

 

SAMOSTATNÝ FINANČÝ MANAŽÉR PROJEKTU

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ:

 • Zodpovednosť za finančný manažment celého projektu,
 • vytvorenie systému a dokumentácie finančného riadenia projektu, zberu a evidencie údajov,
 • kompletný finančný manažment projektu, aktívna komunikácia, súčinnosť, spolupráca s projektovým manažérom,
 • participácia na príprave personálnych podkladov, zmlúv, objednávok, súčinnosť s účtovníkom organizácie,
 • sústreďovanie dokumentácie od partnerov, kontrola dokumentácie, priebežná kontrola súladu s národnou legislatívou a projektovými pravidlami,
 • audit projektu – zastrešenie celého procesu auditu, od výberu audítora, cez realizáciu auditu, po súčinnosť pri odstraňovaní nedostatkov a príprave záverečnej správy,
 • priebežné kontroly čerpania projektových výdavkov,
 • príprava podkladov pre priebežné projektové správy a i.

POŽIADAVKY:

 • Záujem o činnosť organizácie,
 • dokonalá znalosť základnej všeobecnej dokumentácie LIFE projektov a špecifickej projektovej dokumentácie,
 • znalosť princípov písomnej a osobnej komunikácie,
 • znalosť slovenskej gramatiky,
 • výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (nutná komunikácia v angličtine a príprava podkladov v angličtine),
 • znalosť účtovných, mzdových, personálnych predpisov, daňovej legislatívy a predpisov súvisiacich s čerpaním verejných zdrojov, základná znalosť pravidiel súvisiacich s procesom verejného obstarávania,
 • schopnosť komunikovať s projektovými partnermi, úradmi, inštitúciami v slovenskom aj anglickom jazyku,
 • schopnosť samostatnej práce – finančné plánovanie, príprava finančných správ, prehľadov, priebežná evidencia čerpania,
 • spoľahlivosť, lojalita, časová flexibilita, možnosť zúčastňovať sa projektových podujatí,
 • ovládanie práce s MS Word, MS Excel, MS Outlook, aspoň na úrovni mierne pokročilý,
 • živnosť (práca na základe mandátnej zmluvy).

PONÚKAME:

 • prácu na zaujímavom projekte,
 • flexibilný pracovný čas,
 • príležitostne po dohode možnosť práce z domu,
 • možnosť byť súčasťou kolektívu organizácie a podieľať sa na rôznych aktivitách.

TRVANIE PROJEKTU: od 1.9.2014 do 31.12.2019 (64 mesiacov)

ROZSAH PRÁCE: priemerne 94 hodín/mesiac

MIESTO PRÁCE: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Lucia Deutschová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 219 520

Životopisy posielajte v elektronickej podobe na uvedenú adresu najneskôr do 3.9.2014.

 

 

ODBORNÝ KOORDINÁTOR

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ (v angličtine):

 • Coordination of elaboration of documents under Action A.1 and E.7; setting-up methodology, study of related documentation, articles, guidelines etc., consultation with other beneficiaries and relevant authorities, implementation of available results, preparation of draft and updating of the material. Coordination of meetings with relevant authorities, participation on the meetings and facilitation of the meetings.
 • Coordination and control of implementation of the documents elaborated under Action A.1 and E.7 by implementation of Action C.1 and C.2, preparation of trainings and materials for field assistants.
 • Implementation of C.3 Action; setting-up methodology, coordination of the baseline survey (communication with field assistants, evaluation of the area for monitoring, preparation of monitoring protocols and instructions), evaluation of gathered results, communication with responsible Electric Companies about the requirements for the nest boxes installation, communication with the producer of nest boxes and nests, coordination of nest installation.
 • Full cooperation with Project Manager and the rest of project team.
 • Preparation of data for GIS Expert,
 • Technical specification of equipment and participation in evaluation of offers.
 • Coordination and implementation of transportation of disabled individuals and ensure proper conditions during the transportation, expert assistance for UVLF and SNC especially concerning the care about the birds of prey and creating suitable conditions in the aviaries under Action C.4.
 • Setting-up methodology and coordination of a control survey under D.2 (communication with field assistants, evaluation of the area for monitoring, preparation of monitoring protocols and instructions), evaluation of the results and the efficiency of Action C.3.
 • Communication with key stakeholders, especially with Electric Companies, State Nature Conservancy and Ministry of Environment under Action E.5. -
 • Participation on the preparation of the training of project staff under Action F.1, participation on the training itself.
 • Together with Project manager the Scientific coordinator will participate on proper implementation of Action F.3 by communicating the project results with cooperating partners, especially the ornithological societies in Hungary, Czech republic, Austria, Bulgaria, informing the partners about new experience and the use of project results, organising the meetings of partners and presentations, presenting the project results during,
 • Field work.
 • Evaluation and presentation of project results on expert level.
 • Meetings with partners.
 • Other.

POŽIADAVKY:

 • Záujem o činnosť organizácie, aktívny záujem o problematiku projektu,
 • orientácia v problematike, schopnosť získavať a spracovať publikované výsledky,
 • schopnosť riadiť tím a koordinovať realizáciu aktivít projektu,
 • schopnosť priebežne spracovávať, prezentovať a publikovať výsledky projektu,
 • samostatnosť, kreativita, koncepčný prístup, logické myslenie, schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu,
 • schopnosť riešiť problémy,
 • znalosť základnej všeobecnej dokumentácie LIFE projektov a špecifickej projektovej dokumentácie,
 • znalosť princípov písomnej a osobnej komunikácie,
 • znalosť slovenskej gramatiky a orientácia v technických pojmoch,
 • výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (nutná komunikácia v angličtine a príprava podkladov v angličtine, vrátane technických pojmov),
 • schopnosť komunikovať s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami v slovenskom aj anglickom jazyku (zahraniční partneri),
 • schopnosť samostatnej práce – pravidelné plánovanie, vyhodnocovanie, príprava technických správ, time-management
 • spoľahlivosť, lojalita, časová flexibilita, možnosť zúčastňovať sa projektových podujatí,
 • ovládanie práce s MS Word, MS Excel, MS Outlook, aspoň na úrovni mierne pokročilý,
 • živnosť (práca na základe mandátnej zmluvy).

VÝHODY:

 • publikované výsledky vlastnej vedeckej činnosti,
 • záujem o dlhodobú vedeckú činnosť v oblasti problematiky projektu,
 • schopnosť pracovať v strese,

PONÚKAME:

 • prácu na zaujímavom projekte,
 • flexibilný pracovný čas,
 • príležitostne po dohode možnosť práce z domu,
 • možnosť byť súčasťou kolektívu organizácie a podieľať sa na rôznych aktivitách,
 • možnosť získať ucelené podklady pre samostatnú, výnimočnú vedeckú prácu,
 • technické vybavenie pre prácu v teréne.

TRVANIE PROJEKTU: od 1.9.2014 do 31.12.2019 (64 mesiacov)

ROZSAH PRÁCE: priemerne 144 hodín/mesiac

MIESTO PRÁCE: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a projektové územie

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Lucia Deutschová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 219 520

Životopisy posielajte v elektronickej podobe na uvedenú adresu najneskôr do 3.9.2014.

   

 

PR EXPERT

 

PR Expert bude mať zodpovednosť za PR projektu.

Potrebujeme niekoho, kto:

ruka je kreatívny, samostatný, komunikatívny, šikovný, akčný, novátorský, citlivý, lojálny, zanietený, plný nápadov,
ruka

nám bude stále „za pätami“, aby pretavil našu činnosť do výstupov atraktívnych pre verejnosť, médiá,

ruka

k nám prinesie nové, invenčné a odvážne prístupy a nápady,

ruka

nám pomôže priniesť výsledky našej práce bližšie k ľuďom atraktívnym spôsobom,

ruka

zvládne pripraviť komunikačný plán projektu a dizajn manuál používania loga,

ruka

bude schopný podieľať sa na príprave a realizácií všetkých PR aktivít a výstupov projektu,

ruka

vie zaujať, komunikovať a prezentovať našu činnosť, teda niekoho kto sa s našou činnosťou stotožní

ruka

vie pracovať s grafickým programom, vie spracovať fotku a video,

ruka

je schopný pracovať samostatne, kreatívne, ale aj prispôsobiť sa požiadavkám,

ruka

je schopný spracovať pozvánku, tlačovú správu, článok, brožúry, plagáty, informačné tabule a iné výstupy v slovenskom aj anglickom jazyku,

ruka

sa s našou pomocou zorientuje v problematike a terminológií,

ruka

vie vytvoriť a udržiavať databázu kontaktov na médiá,

ruka

nemá problém komunikovať na úrovni v slovenskom aj anglickom jazyku, slovom aj písmom,

ruka

sa orientuje v aktuálnych trendoch, v dnešnej dobe sociálnych médií a vie s nimi pracovať, navrhnúť a realizovať potenciál sociálnych sietí,

ruka

sa orientuje v nových trendoch a technológiách, ktoré súvisia s PR,

ruka

je flexibilný, vie zareagovať na aktuálne situácie a bude k dispozícii (niektoré témy neznesú odklad ☺),

ruka

sa stane členom nášho tímu a práca pre nás ho bude baviť,

ruka

má živnosť (práca na základe mandátnej zmluvy).

PONÚKAME:

 • prácu na zaujímavom projekte,
 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť práce z domu,
 • možnosť byť súčasťou kolektívu organizácie a podieľať sa na rôznych aktivitách.

TRVANIE PROJEKTU: od 1.9.2014 do 31.12.2019 (64 mesiacov)

ROZSAH PRÁCE: priemerne 120 hodín/mesiac

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Lucia Deutschová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 219 520

Životopisy posielajte v elektronickej podobe na uvedenú adresu najneskôr do 3.9.2014.

 

 

ANALYTIK SOCIO-EKONOMICKÝCH ASPEKTOV

 

Jednou z aktivít projektu je aj posúdenie socio-ekonomického aspektu (SEIA) a vplyvov projektu. Za týmto účelom je potrebné vypracovať ucelenú štúdiu, ktorá spracuje východiskovú situáciu na začiatku projektu a následne bude posudzovať vplyv jednotlivých aktivít projektu zo socio-ekonomického hľadiska.

Táto práca je vhodná napríklad pre študenta, nakoľko štúdia môže byť využitá ako odborná práca. Práca musí mať náležitosti vedeckého výstupu, údaje musia byť získané o.i. v teréne. Zber a spracovanie dát musí byť v súlade s vhodnými metodickými postupmi.

Táto práca vyžaduje samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať s publikovanými údajmi, schopnosť zbierať, vyhodnotiť, spracovať, publikovať a prezentovať výsledky minimálne v slovenskom jazyku, schopnosť vypracovať správu aj v anglickom jazyku je výhodou.

TRVANIE PROJEKTU: od 1.9.2014 do 31.12.2019 (64 mesiacov),

Termín odovzdania správy: 31.10.2019

Predpokladaný rozsah práce: 1200 hodín

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Lucia Deutschová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 219 520

Životopisy posielajte v elektronickej podobe na uvedenú adresu najneskôr do 3.9.2014.

 
 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd