Featured

Obnova havraních kolónií

Fotoblog Fotografia0057
Hniezdenie havranov prebieha v porovnaní s inými vtáčími druhmi veľmi skoro – už teraz si pomaly havrany začínajú stavať hniezda. A my sme pritom a pomáhame im. Nasledujúce riadky vám vysvetlia, ako všetko so všetkým súvisí.

Sokol červenonohý je na Slovensku kriticky ohrozený druh. Kým v rokoch 1995 – 2000 hniezdilo na Slovensku ešte 60 až 80 párov, v roku 2012 nebolo zaznamenané ani jedno úspešné hniezdenie a v roku 2015 to bol iba jeden pár. Sokoly sú známe tým, že si hniezda nestavajú a využívajú hniezda strák, havranov či vrán, ktoré začínajú so starostlivosťou o mladé skôr.Už tretí rok sa zameriavame na podporu kolónie havranov v Tvrdošovciach, ktorá je mimo obce a z pohľadu človeka preto vhodná.

Vlani sme narátali viac ako 200 hniezd, ktoré havrany vytvorili, pričom nie všetky hniezda boli aj využité pre hniezdenie. Poskytujeme im stavebný materiál - odpad z orezov krovín, stromov, vinohradov a pod. Tento spôsob podpory hniezdenia havranov sa v Maďarsku ukázal ako veľmi efektívny, pretože vďaka dostatku hniezdneho materiálu neboli slabšie jedince vytláčané a prípadne okrádané o svoje hniezda. Predpokladáme preto, že kolónia v Tvrdošovciach rastie aj vďaka nášmu pričineniu. Voľné hniezda s obľubou obsadzujú myšiarky ušaté, sokoly myšiare a veríme, že tento rok priletia i sokoly červenonohé.


Nemenej dôležité je pre nás i environmentálne hľadisko, halúzky sú hlavne od miestnych poľnohospodárov, ktoré sú pre nich odpadom a pre nás vítaným materiálom. Sú dostatočné pevné a hrubé, takže havranie hniezda sú väčšie a stabilnejšie. Vtáčím staviteľom halúzky prinesieme, po pár týždňoch na mieste neostane ani jedna a miesto vyzerá ako povysávané novým vysávačom. Tento rok sme sa rozhodli, že sa zameriame aj na ich meranie hniezd. O havranej situácii v Tvrdošovciach vás ešte určite budeme informovať :-)


Napísal Roman Slobodník a Martina Brinzíková Badidová

Aktivity na ochranu vzácneho sokola červenonohého sa realizujú v rámci projektu LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline, o ktorom nájdete všetky informácie na webovej stránke www.falcoproject.eu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd