Featured

Príbeh stromčekov pokračuje

IMG 20160412 095504 Začiatkom apríla nás zaujal telefonát z Dunajskej Stredy. Miestna lesná škôlka sa, tak ako každoročne, rozhodla obnoviť svoj „vozový park“ a tak pre niekoľko stromov už neostalo viac miesta. Ochrane dravcov na Slovensku sa tak naskytla jedinečná možnosť dostať stromy a dať im tak druhú šancu. Po niekoľkých mailoch, telefonátoch a osobných stretnutiach bolo jasno: Ide sa brigádovať!

Pomocnú ruku v tejto situácii podalo poľnohospodárske družstvo v Lehniciach, ktoré sa nachádza neďaleko od Dunajskej Stredy. V areáli družstva sa nachádzala plocha, ktorá nebola v súčasnosti využívaná. Už bolo potrebné naplánovať len termín a vytvoriť tím ľudí. Finálny verdikt: utorok, 12.apríl 2016, 5 členná posádka.

Na úvod sa úloha zdala nedosiahnuteľná – vykopať jamu pre stromčeky o hĺbke aspoň 30 centimetrov. Miesto pre stromčeky predstavovala ale veľmi kvalitná pôda. Teda nie sme pedológia, či ozaj kvalitná, ale dobre sa v nej kopalo ☺ Po dvoch hodinkách a vypití asi troch litrov tekutín bola živná pôda pre stromy pripravená. Sústava kanálikov, za ktoré by sa nehanbili ani staroveký Rimania so svojimi akvaduktami. Odkrytú plochu si ihneď všimol aj drozd, ktorému sme tak uľahčili prácu pri hľadaní dážďoviek. Následne sa ku nám pridal Jožko Lengyel z miestnej Správy CHKO Dunajské luhy. Jeho pričinením sme mohli stromy preniesť pohodlne v prívesnom vozíku. Ešte predtým ich bolo potrebné vybrať, poliať (aby pri transporte neuschli) a naložiť. Odhadom šlo o 400 javorov a 600 dubov.

Záverečná fáza bola najpríjemnejšia. Stromčeky sme v malých trsoch umiestnili do pripravených kanálikov a na záver sme im dopriali poriadny kúpeľ. Veríme, že do jesene budú takto úspešne pripravené na svoje ďalšie pôsobenie v poľnohospodársky využívanej krajine. Teda tam, kde je každý strom cenným a vzácnym artiklom v mozaike života. Ďakujeme spoločnosti Salix Trade s.r.o. v Dunajskej Strede, ktorá nám stromy poskytla. A tiež všetkým zúčastneným za aktívnu pomoc!

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd