Featured

Konferencia Zoológia 2016

Pozvánka na konferenciu kuvik Koci

Srdečne vás pozývame na konferenciu Zoológia 2016, ktorá sa uskutoční 24.-26.novembra v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Kongres bude organizovaný v rámci 20. Feriancových dní, pričom podujatie bude venované aj významnému slovenskému ornitológovi európskeho formátu, zoológovi Zemplínskeho múzea v Michalovciach a neposlednom rade zakladateľovi dnešnej RPS – Mgr. Štefanovi Dankovi, ktorý v roku 2016 oslávi 70 rokov.


Účastníci kongresu budú môcť prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie:
• taxonómie
• morfológie
• ekológie
• etológie
• aplikovanej zoológie
• monitoringu a ochrany živočíchov
• paleontológie živočíchov
• evolučnej zoológie
• molekulárnej ekológie
• evo-devo


Radi by sme tiež upriamili pozornosť na možnosť sa konferencie nielen osobne zúčastniť, ale na nej aj aktívne vystúpiť vo forme posterovej alebo ústnej prezentácie. V prípade, že bude nazbieraný dostatočný počet príspevkov zameraných na problematiku ochrany a výskumu dravcov a sov, organizačný výbor konferencie je naklonený vytvoriť samostatnú sekciu zaoberajúcou sa dotknutou problematikou. Predpokladom prezentovania príspevku je úspešný recenzný posudok a následné publikovanie príspevku.


Všetky potrebné informácie vrátane registrácie a vkladania abstraktov nájdete na stránke:
http://konferencie.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2016


Už teraz sa tešíme na konferenciu, ktorej sme zároveň spoluorganizátorom. Na podujatí odznejú aj najnovšie poznatky z oblasti ochrany a výskumu dravých vtákov, ktorým sa  aktívne venujeme viac ako 40 rokov. Môžete očakávať novinky a zaujímavosti z výskumu sokola červenonohého, sokola myšiara, alebo našich orlov. Neobídeme ani kuviky, plamienky, či pôtiky alebo myšiarky ušaté.
Do videnia v Nitre!

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd