Featured

Hľadáme nových kolegov pre zaujímavý projekt

Ochrana dravcov na Slovensku hľadá  odborníkov pre medzinárodný projekt „Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ ( projekt Pannon Eagle, LIFE15NAT/HU/000902).

Prenasledovanie dravých vtákov človekom, vrátane ilegálneho trávenia dravcov je významným faktorom zvyšujúcim ich mortalitu. V prípade orla kráľovského trávenie predstavuje hlavné ohrozenie druhu v Panónskom regióne, ktoré zapríčiňuje až 30% (známych) úmrtí.

Projekt PannonEagle reaguje na tieto hrozby. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej v dôsledku prenasledovania človekom. Ďalším cieľovým druhom projektu je sokol rároh. Projekt je financovaný prostredníctvom Finančného nástroja Európskej únie pre životné prostredie (LIFE).

Hľadáme odborníkov pre nasledujúce pozície:

Expert pre vtáčiu kriminalitu – bude sa podieľať na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov, a budovaní kapacít pre takúto činnosť.

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

Ekológ - expert v oblasti obnovy a manažmentu biotopov, bude zodpovedný za koordináciu obnovy biotopov pod elektrickými vedeniami v CHVÚ Košická kotlina, Slanské vrchy a Ondavská rovina tak, aby boli vhodné pre drobnú zver aj dravce

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

Odborník pre ochranu dravých vtákov – bude zodpovedný za realizáciu konkrétnych opatrení pre ochranu orla kráľovského a sokola rároha v chránených vtáčích územiach vyhlásených pre ich ochranu a monitoring.

Viac informácií o pozícii nájdete nižšie:

V prípade záujmu o niektorú z pozícií pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Viac informácií o projekte nájdete tu.


Pozícia: Expert pre vtáčiu kriminalitu

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň- výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy:

 • Podieľanie sa na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov
 • Spolupráca s Policajným zborom SR pri výcviku špecializovaných služobných psov a ich zavedení do policajnej praxe
 • Koordinácia a podieľanie sa na príprave postupov (obhliadka miesta činu, policajné vyšetrovanie a veterinárne patologické vyšetrenie) na odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov vtáčej kriminality s osobitným zameraním na trávenie dravých vtákov
 • Koordinácia a podieľanie sa na vytvorení systému ohlasovania prípadov vtáčej kriminality a tvorbe národnej a regionálnej databázy vtáčej kriminality
 • Pravidelná aktualizácia regionálnej a národnej databázy prípadov vtáčej kriminality a spracovávanie výstupov v podobe informácií a správ o stave vtáčej kriminality
 • Aktívne vystupovať na workshopoch pre štátnu správu, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, políciu, právnikov a veterinárov a aktívne na nich vystupovať
 • Aktívna účasť na odbornom programe medzinárodného workshopu zameraného na elimináciu trávenia dravých vtákov
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Aktívne vystupovať na informačných stretnutiach a workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 420 dní v uvedenom období, z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 260 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku,  
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, 
www.dravce.sk


Pozícia: Ekológ (expert v oblasti obnovy a manažmentu biotopov)

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy :

 • Koordinácia obnovy biotopov pod elektrickými vedeniami v CHVÚ Košická kotlina, Slanské vrchy a Ondavská rovina tak, aby boli vhodné pre drobnú zver aj dravce
 • Vypracovanie odborných podkladov pre výber projektanta pre obnovu biotopov, kontrola výstupu
 • Podieľanie sa na formulovaní odborných podkladov pre výber subjektov, ktoré budú realizovať obnovu biotopov
 • Koordinácia a monitoring stavu realizácie projektov obnovy
 • Obstaranie všetkých potrebných súhlasov od vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov ako aj potrebných povolení
 • Koordinácia a podieľanie sa na monitoringu vplyvu obnovy biotopov na stav drobnej poľovnej zveri
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Aktívne vystupovať na informačných stretnutiach a workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 260 dní v uvedenom období z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 160 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku, 
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, www.dravce.sk


Pozícia: Odborník pre ochranu dravých vtákov

Požadované vzdelanie a prax:

vysokoškolské II. alebo III. stupňa

minimálne 3 roky praxe v oblasti náplne práce

Znalosti/ oprávnenia:

 • Odborné znalosti v oblasti náplne práce
 • Prehľad o legislatíve a inštitucionálnom usporiadaní v oblasti o ochrany prírody
 • Prehľad o organizácii a kompetenciách štátnej správy v oblasti náplne práce
 • Plynulá znalosť slovenského jazyka
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni „pokročilý“ (verbálny aj písomný prejav min na úrovni C1)
 • MS Office - dobrá používateľská úroveň
 • Znalosť GIS - dobra používateľská úroveň
 • Živnosť
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Znalosť maďarského alebo nemeckého jazyka výhodou
 • Skúsenosti s koordinovaním tímu výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Schopnosť samostatnej práce a schopnosť porozumieť a osvojiť si záväzky vyplývajúce z projektu
 • Aktívny záujem o problematiku projektu
 • Koncepčný prístup
 • Schopnosť pracovať v časovom strese
 • Schopnosť riešenia konfliktov a problémov
 • Schopnosť verbálnej aj písomnej komunikácie podľa zaužívaných konvencií s projektovými partnermi, záujmovými skupinami, úradmi, inštitúciami
 • na Slovensku aj v zahraničí
 • Iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť),
 • Schopnosť získavať nové poznatky a zručnosti a adaptovať sa na nové výzvy
 • Schopnosť improvizácie
 • Časová flexibilita
 • Ochota cestovať
 • Záujem o činnosť organizácie, lojalita

Pracovné úlohy :

 • Podieľanie sa na príprave postupov pre obhliadku miesta činu, policajné vyšetrovanie a veterinárne patologické vyšetrenie
 • Aktívne vystupovanie na workshopoch pre pracovníkov štátnej správy, Štátnej ochrany prírody, políciu, právnikov a veterinárov
 • Podieľanie sa na odhaľovaní a vyšetrovaní prípadov vtáčej kriminality s osobitným dôrazom na trávenie dravých vtákov
 • Koordinácia a podieľanie sa na strážení a kontrole ohrozených hniezdisk/hniezd
 • Koordinácia vytvorenia a prevádzkovania bezpečných krmovísk pre orlov
 • Vybavenie všetkých súhlasov a povolení súvisiacich s náplňou práce
 • Podieľanie sa na vytvorení bezpečných hniezdnych príležitostí
 • Spolupráca pri rehabilitácii zranených jedincov a koordinácia výstavby voliéry v Záchrannej stanici v Ratnovciach
 • Koordinácia a podieľanie sa na monitoringu dopadov projektu
 • Monitoring mortality dospelých jedincov orla kráľovského prostredníctvom analýz DNA
 • Monitoring mortality juvenilných jedincov orla kráľovského pomocou satelitnej telemetrie
 • Spolupráca pri vypracovaní PVA pre orla kráľovského v Panónskom regióne
 • Spolupráca pri aktivitách zameraných na zvyšovanie povedomia zainteresovaných skupín
 • Aktívne vystupovanie na workshopoch pre kľúčové záujmové skupiny (poľovníkov, chovateľov holubov, farmárov)
 • Aktívna účasť na odbornom programe medzinárodného workshopu zameraného na elimináciu trávenia dravých vtákov
 • Prezentácia výsledkov projektu na odbornej aj populárnej úrovni
 • Podieľanie sa na spolupráci s inými projektmi LIFE aj inými projektmi
 • Podieľanie sa na príprave školiacich a informačných materiálov v rámci projektu
 • Pravidelná príprava informácií pre webstránku projektu, médiá a sociálne siete v oblasti svojej činnosti
 • Spolupráca pri príprave iných komunikačných a informačných výstupov v rámci projektu
 • Účasť na pracovných stretnutiach na Slovensku aj v zahraničí
 • Príprava vstupov do správ o realizácii projektu
 • Vytváranie a archivovanie fotodokumentácie projektu v oblasti pracovnej náplne
 • Iné úlohy súvisiace s realizáciou, prezentáciou a hodnotením projektu

Výhody pozície:

 • Pracovné miesto s možnosťou odborného rastu a získavania nových zručností
 • Práca v príjemnom a dynamickom kolektíve
 • Pružný pracovný čas, možnosť práce z domu na základe dohody

Termín nástupu: 1.1.2017

Charakter práce: Práca na mandátnu zmluvu na dobu určitú do 31.3. 2022

Rozsah práce: minimálne 500 dní v uvedenom období z toho v rokoch 2017 a 2018 minimálne 280 dní

Miesto práce: sídlo RPS, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava a CHVÚ Košická kotlina, CHVÚ Malé Karpaty, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Úľanská mokraď, CHVÚ Slanské vrchy, CHVÚ Slovenský kras, CHVÚ Tribeč, CHVÚ Ondavská rovina, CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia

V prípade záujmu o túto pozíciu pošlite motivačný list, životopis vo formáte EUROPASS a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, všetko v anglickom jazyku a v elektronickej podobe na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 11.11.2016.

Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie v prípade potreby poskytne Zuzana Guziová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Interview s vybranými kandidátmi sa uskutoční priebežne v termíne do 15.11.2016 v sídle organizácie.

Stručná charakteristika organizácie

Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa zaoberá ochranou a monitoringom dravých vtákov a sov, znižovaním vtáčej kriminality a širšími aktivitami v oblasti ochrany prírody a biodiverzity.

Adresa:

Ochrana dravcov na Slovensku, 
Kuklovská 5, 
841 04 Bratislava, www.dravce.sk

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd