Featured

Záverečné stretnutie pátračov sov

mysiarky usate Zsolt Riflik 3Začiatkom júna sa uskutočnilo záverečné stretnutie - seminár, zameraný na prezentáciu výsledkov a diskusiu o projekte a metóde použitej pre testovací monitoring. Pre neodkladné povinnosti sa ho zúčastnili iba štyria zástupcovia organizácií. Avšak aj nízky počet účastníkov nám dovolil prebrať uvedené témy.

 


Testovania sa zúčastnilo celkovo 16 dobrovoľníkov zo Slovenska sčítavajúcich na minimálne 29 líniách. Čo nás milo prekvapilo, zapojili sa aj noví ľudia so záujmom o sovy. A presne to je aj cieľom nášho monitoringu, aby sme zvýšili záujem ľudí o zmysluplné sledovanie prostredia a zároveň získavali hodnotné údaje, na základe ktorých postavíme ochranu cieľových druhov. Na seminári boli prezentované zatiaľ iba čiastkové údaje od dobrovoľníkov, keďže termín sčítaní sov trvá do konca júna. Hlavnou témou boli dosiahnuté ciele projektu a taktiež čo sme spravili navyše. Okrem toho sme rozoberali poznatky z testovania metódy jednotlivými dobrovoľníkmi - kedy začať sčítavať sovy (po západe slnka alebo až pol hodinu neskôr) a taktiež aktivity vykonávané v budúcnosti. Zaujímavé názory na seminári boli doplnené postrehmi dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili testovania metódy v teréne.


Nateraz môžeme napísať, že projekt bol úspešne realizovaný za účasti expertov aj dobrovoľníkov. V budúcnosti plánujeme ešte širšie zapojenie dobroľníkov a ich vzdelávanie, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu údajov.

 

Projekt bol podporený v rámci Štandartných grantov programu Višehrádsky fond.

 

Úvodná foto: myšiarka ušatá, Zsolf Riflik

 

Vybrané štvorce kde prebiehal monitoring sov (modrou farbou)

Visegrad jun

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd