Featured

Dôležitá návšteva na významnej lokalite

Zvoní telefón, na displeji svieti neznáme číslo. IMG 1666


Kancelária bratislavského primátora Iva Nesrovnala.
S magistrátom máme veľmi dobrú spoluprácu, nakoľko vlastnia niektoré z pozemkov, kde sme inštalovali búdky pre sokoly a sovy a realizovali výsadbu stromov v rámci Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia. Okrem súhlasu na inštaláciu búdok podporili finančne aj ich výrobu. Tentokrát išlo o záujem pána primátora územie v polovici októbra navštíviť a dozvedieť sa priamo v teréne o problémoch a možnostiach ich riešení. Veľmi nás to potešilo. Politika bokom, záujmy ochrany prírody sú na prvom mieste.


Sme vďační komukoľvek, kto prejaví ochotu pomôcť - aj v tejto lokalite. Je totiž posledným útočiskom vzácnych druhov, i mnohých ďalších, ktoré tu pravidelne hniezdia, zimujú, odpočívajú. Návšteva sa podarila, zanechala v nás dobrý dojem, pretože sme cítili úprimný záujem a snahu prispieť k zlepšeniu podmienok na tomto mieste.

Ďakujeme!

 

Viac informácií o CHVÚ Sysľovské polia, ako aj o tom, kde sú bezpečné miesta na pozorovanie, sa dozviete na www.dravce.sk/syslovskepolia.

Lokalita je jedným z piatich území, kde sa na Slovensku realizuje medzinárodný projekt LIFE na ochranu sokola červenonohého v Karpatskej kotline, ktorý podporila aj Európska únia. Viac nájdete tu.

Fotografie z návštevy poskytol magistrát, ich autorom je Marek Velček.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd