nase sk dravce2

nase sk sovy2

Posvieť si na fešáka – verejnosť na pomoc sokolovi červenonohému

Fvesp JChavkoSokol červenonohý na Slovensku

Na konci 90-tych rokov u nás hniezdilo 60 až 70 párov sokola červenonohého (kobcovitého). Na niektorých lokalitách juhozápadného a juhovýchodného Slovenska to bol takmer bežný druh. Výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny (vrátane chemizácie prostredia) spôsobili, že sa tento sokol, pre sfarbenie samčeka ľudovo nazývaný aj dymový, začal z prírody vytrácať. Napokon, v roku 2012, už na Slovensku nebol zistený ani jediný pár.

Práve vtedy sme sa pustili do ambicióznej misie – zabrániť úplnému vymiznutiu druhu zo slovenskej prírody. V piatich Chránených vtáčích územiach (CHVÚ), kde v minulosti hniezdil, sa začal realizovať projekt „LIFE REDFOOT“ s podporou Európskej únie. Postupne sa potvrdil kladný výsledok inštalácie búdok, výsadby stromov, zmeny hospodárenia či intenzívneho monitoringu – návrat sokola červenonohého na Slovensko a úspešné hniezdenie!

Od roku 2013 počet párov vzácneho druhu rastie. Doposiaľ najvyšší zaznamenaný počet vyletených mláďat – 43, nás potešil v roku 2018, kedy na spoločnej lokalite hniezdilo rekordných 18 párov. Jedná sa o jediné známe hniezdisko druhu, paradoxne pod najväčším tlakom z hľadiska intenzívneho využívania ornej pôdy.

 

Partner sokola, na ktorého sa dá spoľahnúť - ZSD

Pomáha aj Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD), ktorá každoročne zvyšuje bezpečnosť stĺpov elektrických vedení pre vtáky z hľadiska rizika zásahu elektrickým prúdom pri dosadnutí na konzolu. Túto funkciu plnia ochranné prvky – umožnia bezpečné pristátie, alebo dosadnutiu zabránia. Po skončení projektu LIFE sa práve ZSD rozhodla pomôcť. A tak vznikla kampaň Posvieť si na fešáka.posvietme si 4

 

Potrava sokola červenonohého

Sokol červenonohý, tak ako i mnohé ďalšie druhy, potrebuje k výchove mláďat veľa hmyzu i hlodavcov, nepohrdne jaštericami či hrabavkami (druh žaby). Spolu s ďalšími vtákmi (škovránky, sokoly myšiare, labtušky, prepelice a veľa iných) obýva poľnohospodársky využívanú krajinu, teda polia. Ak sa tieto príliš „ošetrujú“ herbicídmi, pesticídmi, rodenticídmi a inou chémiou, alebo sú nevhodne zvolené plodiny, ponuka potravy môže klesnúť. Výsledkom je malý počet mláďat a – ak sa prostredie stane nezaujímavé, úplné opustenie lokality. Takto územie Slovenska v nedávnej minulosti opustila napríklad pestrofarebná krakľa belasá.

 

SÚŤAŽ S FEŠÁKOM SKONČILA, ĎAKUJEME TÝM KTORÍ SA ZAPOJILI A GRATULUJEME VÝHERCOM ????????

 

fesak vitazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom kampane Posvieť si na fešáka je, aby si ľudia na príklade tohto krehkého druhu uvedomili, aká zraniteľná je naša príroda a že je nesmierne dôležitá pomoc každého z nás. Podporou šetrného, trvalo udržateľného hospodárenia - kúpou produktov z tejto produkcie - podporíme aj pestrosť potravnej ponuky pre vtáctvo. Možno aj vďaka nám sa sokol postupne vráti i na ďalšie územia. Do súťaže ste sa zapojili kúpou produktov od lokálneho farmára, tiež podporou výrobkov v bio kvalite a domácej produkcie. Fotky produktov ste zdieľali na Instagrame a Facebooku s označením #somfesak či #somfesanda. 4 fotografie vyhrali pre ich protagonistky/autorky 4 Keep cupy, organic bio vrecká na potraviny a tričká, všetko od @ZSD a @dravce.sk????????
Za zapojenie do súťaže ďakujeme štrnástim z vás, pomohli ste propagovať význam spotrebiteľa pre charakter krajiny, v ktorej žijú aj také vzácne dravce ako je fešák sokol červenonohý ????

Sokol červenonohý je vlajkový, resp. dáždnikový druh. S jeho výskytom súvisí totiž (ne)prítomnosť ďalších druhov rovnakého spoločenstva. Zo zlepšovania podmienok pre dymového sokola a z jeho návratu tak profituje oveľa viac druhov, než si možno myslíme.

Zapoj sa do kampane a ukáž ľuďom, že ti záleží na našej prírode!

A prečo fešák? Veď sa naňho pozrite, je to fešák medzi dravcami :-)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.