Featured

Program Európskej komisie LIFE oslavuje 30 rokov - prezentácia projektov na Dni Európy 2022

Program LIFE, nástroj EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy, tento rok oslavuje 30 rokov svojho pôsobenia. Počas posledných dvoch dekád sme mali možnosť byť súčasťou doposiaľ 11tich LIFE projektov ako koordinujúci, či pridružený príjemca. Pri tejto príležitosti sa 9.mája zúčastníme Dňa Európy v Starej tržnici na námestí Nežnej revolúcie v Bratislave, kde návštevníkom predstavíme naše LIFE projekty, výsledky, i plány do budúcna. Nebudú chýbať názorné ukážky vybraných prvkov, ktoré využívame pri našej práci, môžete si s nami zahrať aj krátky kvíz, srdečne pozývame :)! Podujatie organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu a Európska investičná banka, prebiehať bude od 9:00 do 17:00. Kompletný program nájdete tu:https://www.facebook.com/events/2142222905938614

oddelene png

 

Návštevníkom predstavíme LIFE projekty, ktorých sme boli súčasťou, ako aj aktuálne prebiehajúce 4 projekty: LIFE STEPPE ON BORDER, LIFE Danube Free Sky, LIFE Eurokite a Pannon Eagle LIFE. Projekty podporuje Európska únia v rámci programu LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR. Realizácia projektov prebieha v chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000. Ďakujeme všetkým partnerom za ich prínos k úspešnej realizácii LIFE projektov na Slovensku: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Hlavné mesto SR Bratislava, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, obec Lehnice, Poľovnícke združenie Lehnice a mnohým iným, ktorí s nami zlepšujú podmienky pre voľne žijúce vtáctvo.

DE22 FBEC 02 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd