Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Názov projektu: Cezhraničná ochrana haje červenej v Európe znížením mortality spôsobenej človekom

Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000048

Skratka: LIFE EUROKITE

Názov programu: Program LIFE

Hlavný donor: Európska komisia

Koordinujúci príjemca: Mitteleuropäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel, Austria (MEGEG)

Pridružení príjemcovia:

 • Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia)
 • Asociación de Acción por el Mundo Salvaje
 • Austrian Power Grid AG
 • Amprion GmbH
 • Česká společnost ornitologická (ČSO)
 • Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.
 • Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Junta de Extremadura
 • Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Junta de Castilla-La Mancha
 • Delta Project Management BV
 • E.ON Distribuce a.s.
 • Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
 • LPO France - Ligue pour la Protection des Oiseaux France
 • NATAGORA Asbl
 • Netz Burgenland Strom GmbH
 • Netz Niederösterreich GmbH
 • Pro Vértes Nonprofit Zrt.
 • Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V. /
 • Rotmilanzentrum am Museum Heineanum
 • Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
 • Zapadoslovenska distribucna, a.s.
 • natur&ëmwelt a.s.b.l.

Spolufinancovatelia:

 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus)
 • Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
 • Bayerischer Naturschutzfonds
 • Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
 • inatura Erlebnis Naturschau GmbH
 • Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
 • Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Naturschutz
 • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Direktion für Landesplanung,wirtschaftliche und ländliche Entwicklung, Abteilung Naturschutz                                                                
 • Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 5 - Natur- und Umweltschutz, Gewerbe
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Téma: druhová ochrana, vtáčia kriminalita, ochrana biotopov, medzinárodná spolupráca

Status: aktuálny

Zahájenie: 01.08.2019

Ukončenie: 31.01.2027

Stránka projektu: https://www.life-eurokite.eu/

Projekt sa realizuje v 26 krajinách Európy s nasledovnou lokalizáciou:

projekt ochrana haje cervenej

Ciele projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je využitie telemetrie na identifikáciu a kvantifikáciu kľúčových príčin úhynu dravých vtákov v EÚ a vykonanie opatrení v rámci boja proti hlavným príčinám mortality spôsobených ľudskou činnosťou, ako je nezákonné prenasledovanie, najmä otravy, kolízie s cestnou a železničnou dopravou, veterné elektrárne a elektrické vedenia a stĺpy.

Projekt prispeje k implementácii niekoľkých kľúčových cieľov politiky EÚ, ako sú akčné plány EÚ pre cieľové druhy, národné a európske akčné plány na boj proti nelegálnemu usmrcovaniu vtákov, a tým podporí aj vykonávanie smernice o vtákoch ako aj smernice o environmentálnej kriminalite.
Projekt pomôže zabezpečiť environmentálne vhodné vykonávanie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky, pretože poskytne informácie a odporúčania pre rozvoj infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov a zmierni nepriaznivé vplyvy existujúcej prenosovej a dopravnej infraštruktúry.

Hlavné ciele projektu:

 1. Významné zníženie vplyvu otráv (zníženie miery prípadov otráv o 5 % na úrovni EÚ)
 2. Identifikácia a riešenie problematických prípadov týkajúcich sa úhynov spôsobených elektrickým prúdom / kolíziami s konštrukciami elektrických vedení
 3. Zníženie ďalších príčin mortality zapríčinených činnosťou človeka.

Hlavným cieľovým druhom projektu je haja červená (Milvus milvus), ďalšími cieľovými druhmi projektu sú orol kráľovský (Aquila heliaca), orliak morský (Haliaeetus albicilla) a sokol rároh (Falco cherrug).

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke projektu: https://www.life-eurokite.eu/

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd