Pri záchrane orla kráľovského pomáhalo slovenské veľvyslanectvo v Srbsku

Začiatkom septembra obdržali slovenské ornitologické organizácie správu o tom, že sa v blízkosti srbsko-chorvátskej hranice našlo vysilené mláďa orla kráľovského. Informácie poskytnuté srbskou stranou nehovorili nič o podmienkach, v ktorých bol orol nájdený ani o jeho presnom zdravotnom stave. Jeho súvislosť s ornitológmi na Slovensku potvrdzoval iba krúžok s číslom, ktorý bol umiestnený na jeho nohe. "Podľa krúžku sme zistili, že ide o mláďa, ktoré sme v tomto roku okrúžkovali na hniezde na východnom Slovensku," povedala Slávka Siryová z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS). Neskôr sa zistilo, že vysilený orol bol umiestnený vo voliére a jeho srbský opatrovateľ ho kŕmil rybami, čo je pre tento druh dravca nevyhovujúca potrava. "Okamžite sme nadviazali kontakt so Srbmi. Bolo nevyhnutné zabezpečiť orlovi čo najskôr vyhovujúce životné podmienky a plnohodnotnú stravu, aby získal stratenú silu a mohol byť čo najskôr vypustený späť do voľnej prírody," hovorí Jozef Chavko, predseda RPS. "Dlhodobý pobyt v zajatí by mohol spôsobiť oslabenie svalstva orla, vytvorenie väzby dravca na človeka a následnú stratu jeho prirodzenej plachosti. To by výrazne znížilo schopnosť dravca prekonávať hrozby, ktoré mu do cesty stavia práve človek." V zdĺhavej cezhraničnej komunikácii ochranárom intenzívne pomáhalo slovenské veľvyslanectvo v Srbsku.

Orol kráľovský je globálne ohrozený druh a dôležitosť zachovania slovenskej časti populácie potvrdzuje aj fakt, že Európska komisia podporuje čiastkou 369tis. EUR štvorročný projekt na záchranu tohto druhu na Slovensku. V rámci projektu EU LIFE Nature "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát" prebieha monitoring celej slovenskej populácie a v tomto roku sa podarilo ornitológom okrúžkovať väčšinu mláďat. Vďaka tejto iniciatíve môže byť nájdené mláďa privezené bližšie k miestu svojho rodiska, čo výrazne zvyšuje jeho šance na prežitie.

Zachránený orol bol dnes vypustený v Maďarsku na lokalite, kde je dostatok potravy a kde zimuje 20 - 30 jedincov orla kráľovského z Maďarska i zo Slovenska. Orol je označený vysielačkou a prostredníctvom telemetrie bude sledovaný jeho ďalší pohyb.

Mladý orol sa pravdepodobne na svojich potulkách po vyhniezdení dostal príliš ďaleko, až do preňho nehostinných končín balkánskych krajín. Dôvodom úplného vysilenia nájdeného orla bol pravdepodobne nedostatok potravy v širšom okolí jeho nálezu. Možno predpokladať, že diverzita druhov, tvoriacich potravnú základňu orla kráľovského, je v hraničnej oblasti Srbska neporovnateľne nižšia ako na Slovensku. Z predchádzajúcich skúsenosti v prípadoch nálezov vysilených orlov vo väčších vzdialenostiach od pôvodného hniezdiska sa plne osvedčil návrat mláďaťa po rehabilitácii na pôvodné hniezdisko prípadne do jeho blízkosti, kde sa bez problémov ihneď plne obnovili vzťahy medzi rodičmi a mláďaťom, ktoré sú najperspektívnejšiou zárukou jeho adaptácie.

Kontakt pre médiá:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 76 83 94, 0903 76 83 94
Monika Kováčová
, Ochrana dravcov na Slovensku, 0902 89 26 26
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.dravce.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd