Praktiky ministra Ruska ohrozujú ochranu prírody aj rozvoj cestovného ruchu

Platforma MVO pre NATURA 2000

Neziskové organizácie odmietajú materiál vypracovaný MH SR, ich zástupca vystupuje z komisie pre riešenie rozporov medzi rozvojom cestovného ruchu a ochranou prírody a označuje ju za zbytočnú.

Minister Rusko je rozhodnutý presadiť svoje záujmy aj za cenu zavádzania vlády a verejnosti. Najnovšie o tom svedčí aj zverejnený Návrh systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia. Napriek tomu, že minister hospodárstva v septembri zriadil medzirezortnú komisiu pre prípravu tohto návrhu, ministerstvo zverejnilo dňa 27. decembra 2004 na pripomienkové konanie návrh opatrení, ktorý ňou nebol spracovaný a schválený, dokonca jej vôbec nebol predložený. Zarážajúci je aj fakt, že návrh nebol prerokovaný so Sekciou ochrany prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, do kompetencie ktorej ochrana prírody spadá. Pritom v úvode návrhu je uvedené, že "jednotlivé systémové opatrenia boli formulované po prerokovaní pracovného návrhu na Ministerstve životného prostredia SR."

"Považujem to za aroganciu a výsmech odbornej verejnosti zo strany ministra Ruska a za zavádzanie verejnosti, keďže vo zverejnenom dokumente je uvedené, že bol pripravený v spolupráci s členmi komisie. To však nie je pravda, ja som tento návrh prvýkrát videl, až keď bol zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie a podľa mojich zistení ho nevideli a ani sa na ňom nepodieľali ani iní členovia komisie. Zároveň je to aj plytvanie verejnými zdrojmi, keďže komisia, zložená z úradníkov a odborníkov ministerstiev a územnej samosprávy z celého Slovenska, sa niekoľkokrát zišla a pripravila ucelený návrh opatrení. Minister však návrhy tejto komisie bez dostatočného vysvetlenia ignoroval,. takže práca komisie bola zmarená a úplne zbytočná, pričom určite nebola nekvalitná." povedal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorý v komisii zastupoval občiansku verejnosť a environmentálne neziskové organizácie.

Mimovládne organizácie (MVO), združené v Platforme MVO pre NATURA 2000, predložený materiál odmietajú ako celok a podali k nemu 9 zásadných pripomienok. Okrem vecných pripomienok a pripomienok k spôsobu prípravy materiálu, majú aj výhrady k jeho filozofii. Odmietajú najmä názor, že ochrana prírody sa musí podriadiť záujmom rozvoja cestovného ruchu, ktorý v podstate predstavuje nielen zverejnený návrh opatrení, ale aj dlhodobé vystupovanie ministra Ruska v tejto veci. Zachovaná príroda je jedným z hlavných predpokladov rozvoja CR a preto sa ochrana prírody nemôže podriaďovať záujmom síce neveľkých, ale zato agresívne vystupujúcich investičných spoločností.

Konflikt medzi rozvojom CR a ochranou prírody, ktorý minister Rusko často prezentuje ako jednu zo základných prekážok rozvoj CR na Slovensku, vníma Platforma ako umelo vyvolaný. Samozrejme, že existuje niekoľko lokálnych obmedzení rozvoja CR z titulu ochrany prírody, avšak ide o problémy, ktoré sa dajú riešiť jednotlivo a v žiadnom prípade nie je potrebné meniť kvôli tomu legislatívu, vymedzenie chránených území a robiť ďalšie zásadné kroky, ktoré navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa Jána Roháča ide o odvádzanie pozornosti od faktu, že Rusko nie je schopný vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj malého a stredného podnikania v CR a preto hľadá výhovorky a predstavuje síce umelé, ale voličmi ľahko pochopiteľné prekážky.

V dôsledku nekorektného prístupu Ministerstva hospodárstva SR k činnosti komisie, ktorú samo zriadilo, sa s okamžitou platnosťou vzdáva členstva v tejto komisii zástupca občanov a neziskových organizácií Ján Roháč. Keďže minister Rusko opakovane porušuje základné princípy demokracie, MVO ho už v auguste 2004 vyzvali otvoreným listom na abdikáciu. Najnovší vývoj opäť potvrdzuje správnosť tejto výzvy.

Ďalšie informácie:

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tomáš Blaškovič, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, 0907 988 247, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam mimovládnych organizákcii združených v Platforme MVO pre NATURA 2000Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Greenpeace
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd