Západoslovenská energetika, a. s. chráni dravce na Slovensku

Investíciou vo výške 10 miliónov SK vstúpila spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE) do programu partnerskej spolupráce verejno-súkromného sektoru zameraného na ochranu vtáctva na Slovensku. Projekt pri príležitosti otvorenia výstavy "Orol - bez koruny a predsa kráľom" predstavili koordinátori projektu - organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Európskej komisie "LIFE - Nature".

Výstava "Orol - bez koruny a predsa kráľom", ktorú v piatok otvorili v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave pri príležitosti Dňa vtáctva, zoznamuje slovenskú verejnosť s výskytom jedného z najohrozenejších živočíšnych druhov v Európe - s orlom kráľovským (Aquinas heliaca). Podľa Jozefa Chavka, predsedu RPS, v celej Európe hniezdi už len asi 300 párov tohto dravca, pričom 120 z nich žije na území Maďarska a v nížinách juhozápadného a východného Slovenska.

"Zapojenie ZSE do programu LIFE-Nature je z našej strany v podstate len pokračovaním spolupráce s ochranármi v tejto oblasti, tentoraz na ešte užšej báze", povedal Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva spoločnosti zodpovedný za oblasť distribúcie. "Už v minulosti sme preukázali, že ochrana vzácnych druhov nám nie je cudzia. Ako príklad môžem uviesť okamžitú montáž ochrán pred dosadaním vtákov na stĺpy vysokého napätia v okolí Čachtíc. Ochrany boli namontované 2 dni po nahlásení výskytu hniezdiaceho páru orlov v tejto oblasti".

Počas trojročného trvania projektu bude ZSE úzko spolupracovať s ODS pri sledovaní rozsahu habitatu orla kráľovského a montovať ochranné tŕne nielen na stĺpoch nových, resp. opravovaných vedení VN, ale zameria sa aj na tie, ktoré sa nachádzajú na území výskytu ohrozeného dravca. K spolupráci sa využije grafický informačný systém ZSE, ktorý mapuje linky elektrických vedení. Získa sa tak lepší prehľad o jednotlivých opatreniach k ochrane vtáctva na území celého kraja.

www.zse.sk

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd