Mimovládne organizácie žiadajú predsedu Slovenského klubu sokoliarov o ospravedlnenie!

Ničím nepodložené obvinenia, mnoho zavádzajúcich a nepravdivých informácií prezentoval v ostatnom čase pred médiami predseda Slovenského klubu sokoliarov Anton Moravčík. Obvinenia boli adresované viacerým štátnym i mimovládnym organizáciám, dokonca aj niektorým konkrétnym osobám.

Predseda Slovenského klubu sokoliarov (SKS) vo svojich vystúpeniach obvinil odborníkov aj z toho, že sa rozširujú fámy o vykrádaní hniezd, kriminalizuje sa jeho občianske združenie a chránia sa druhy, ktoré nie sú ohrozené.

Ako povedal Jozef Chavko, z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) "Posledný prípad, pri ktorom v máji tohto roku polícia odhalila organizované vykrádanie hniezd dravcov a krkavcov svedčí o tom, že vykrádanie hniezd nie sú žiadne fámy. Práve naopak, vykrádanie hniezd vzácnych i bežnejších druhov vtáctva je na Slovensku dlhoročnou realitou. Pritom prípady, ktoré sa nám podarí v teréne odhaliť, podľa nás predstavujú iba zlomok reálnej situácie. Vplyv vykrádania teda pre niektoré zriedkavé druhy môže byť limitujúcim faktorom ohrozujúcim ich existenciu na našom území. Jedným z takýchto druhov je aj celosvetovo ohrozený orol kráľovský. Slovenská populácia predstavuje približne 40 párov, ktoré sú okrem vykrádania hniezd ohrozované aj nelegálnymi odstrelmi, vykladaním otrávených návnad, alebo kolíziou na stĺpoch elektrických vedení. Naša organizácia (RPS) realizuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody na záchranu tohto druhu projekt: "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", ktorý bol podporený Európskou komisiou."

Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) k obvineniam predsedu SKS dodáva" Pán Moravčík obvinil ochranárov z toho, že si schvaľujú projekty, udeľujú výnimky a vytvárajú zbytočné projekty, na ktoré Európska únia a Slovenská republika vynakladá desiatky miliónov korún. Z týchto tvrdení je celkom zrejmé, že obvinenia vznáša osoba, ktorá vôbec nepozná postup pri tvorbe, podávaní a schvaľovaní projektov podporovaných Európskou úniou (napr. projekty programu LIFE). Proces schvaľovania takýchto projektov je pod prísnou kontrolou Európskej komisie, ošetrený protikorupčnými mechanizmami a na jeho priebeh nemajú naše organizácie, dokonca ani príslušné štátne orgány žiaden dosah. To, že boli na pre Slovensko schválené projekty na ochranu celosvetovo ohrozených druhov ako je drop fúzatý alebo orol kráľovský, svedčí o tom, že máme v našich radoch odborníkov, ktorí takéto náročné projekty dokážu pripraviť. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že projekt "Ochrana dropa fúzatého na Slovensku", bol v rámci programu LIFE Nature vyhodnotený ako tretí najlepší projekt roku 2005, spomedzi takmer dvoch stoviek projektov podaných členskými krajinami EU."

Mimovládne organizácie SOVS a RPS budú pána predsedu SKS Antona Moravčíka žiadať o verejné ospravedlnenie za šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií adresovaných našim organizáciám, prípadne i konkrétnym osobám z radov našich členov. V prípade, že nedôjde k ospravedlneniu podáme v tejto veci žalobu.

Ďalšie informácie poskytne:

Mgr. Rastislav Rybanič, výkonný riaditeľ SOVS, 0905 476 779, 02/554 221 85
Jozef Chavko, predseda RPS, 0903768394

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd