Orlica prežila s piatimi brokmi v tele

Prípady nelegálneho usmrcovania dravých vtákov a sov majú ďalšie pokračovanie. Po nálezoch myšiarok ušatých a sokolov myšiarov zastrelených priamo na hniezdach v komárňanskom okrese, pribudol v tomto regióne nový prípad. Tentoraz ide o postrelenie mimoriadne vzácneho a ohrozeného orla kráľovského. Pri preverovaní informácie o nelegálnom usmrcovaní dravcov v katastrálnom území obce Radvaň nad Dunajom, našiel 25. mája 2007 pracovník Štátnej ochrany prírody Mgr. Jozef Lengyel postrelenú 4-ročnú samicu orla kráľovského. Dravca ihneď prevzal do domácej opatery a nasledujúci deň bolo veterinárnym vyšetrením potvrdené, že orlica bola zranená výstrelom z brokovej zbrane. Zranenie našťastie nebolo smrteľné.

„Orol kráľovský patrí medzi najviac ohrozené dravce Európy. Na Slovensku v súčasnosti hniezdi približne 40 párov, takmer celú populáciu intenzívne sledujeme. Postrelenú samičku som krúžkoval ako mláďa na hniezde, v roku 2003 v Považskom Inovci. Má ornitologický krúžok A 571,“ hovorí Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Orol kráľovský je, rovnako ako všetky voľne žijúce vtáky, zákonom chránený živočích. Páchateľ svojím činom porušil zákon o ochrane prírody a krajiny, ako aj platnú poľovnícku legislatívu. Zarážajúcim a zároveň varujúcim faktom je skutočnosť, že za postrelením orla kráľovského je pravdepodobne miestne poľovnícke združenie. „Orlica je momentálne v rehabilitačnej stanici v Zázrivej, po doliečení bude opäť vypustená do voľnej prírody. „Na páchateľa bolo podané trestné oznámenie,“ uzatvára Jozef Lengyel zo Správy CHKO Dunajské luhy.

Nálezcovia poranenej orlice

 

Postrelená orlica, foto: S. Harvančík

 

Röntgenový snímok

 

Postrelená orlica ako mláďa na hniezde, Považský Inovec, foto: J. Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd