Operení králi oblohy, naďalej pod paľbou brokovníc!

Pracovníci správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy podali v týchto dňoch ďalšie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý brokovnicou smrteľne zranil chráneného dravca myšiaka lesného v oblasti Komárna. Podunajsko je v rámci Slovenska jednou z najhorších oblastí z hľadiska prenasledovania dravých vtákov. Napriek dlhoročnej osvetovej činnosti ochranárov a prísnej legislatíve páchatelia naďalej nemajú obavy strieľať alebo iným spôsobom likvidovať operených kráľov oblohy.

Spoločenská hodnota jedinca myšiaka lesného je 20 000,- Sk. Zároveň ide o druh, ktorý je zaradený do zoznamu poľovnej zveri, hoci poľovať sa naň nesmie. Jeho usmrtením, alebo postrelením, sa páchateľ dopustil trestného činu pytliactva, za čo mu hrozí až dvojročný trest. Porušená bola tiež poľovnícka legislatíva, ako aj zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa platných právnych predpisov nemožno v súčasnosti usmrcovať žiadneho dravca a veľmi prísne je postihované aj nelegálne obchodovanie so živými jedincami, ich vývinovými štádiami (vajcia), ako aj s ich preparátmi.

Ako povedal Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS): "Prenasledovanie dravých vtákov zostáva naďalej vážnym a aktuálnym problémom. Zarážajúce je, že páchatelia sa neštítia zlikvidovať ani najvzácnejšie druhy ako sú orly kráľovské a sokoly rárohy, ktoré sa objavili v zoznamoch tohtoročných obetí vtáčej kriminality".

Marek Brinzík zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko dodáva: "Prenasledovanie dravých vtákov je na Slovensku hlboko zakoreneným problémom. Nevraživosť voči tejto skupine operencov často pramení iba z nepochopenia alebo nerešpektovania ich významu v našich ekosystémoch. Jedným z hlavných motívov pre likvidáciu dravcov, je podobne ako pri väčšine ďalších predátorov, ochrana poľovnej zveri pred tzv. "škodnou", alebo ochrana iných prevažne komerčných a osobných záujmov ako sú chovy hydiny prípadne holubov. Okrem streľby, sa na likvidáciu dravcov bežne používajú aj ďalšie, neraz veľmi drastické metódy, ako je odchyt do nášľapových želiez a odchyt do jastrabích košov. Vážnou hrozbou posledných rokov je aj vykladanie otrávených návnad, ktorých obeťami sa neraz stávajú aj celosvetovo ohrozené druhy dravých vtákov".

V boji proti prenasledovaniu vtáctva čoraz viac pomáha aj široká verejnosť, ktorá v porovnaní s minulosťou oveľa častejšie, ale aj pohotovejšie, hlási svoje zistenia o protiprávnej činnosti zodpovedným štátnym orgánom. V posledných rokoch sa na nás obracajú aj samotní poľovníci, ktorí sa nechcú zmieriť s nelegálnymi praktikami niektorých svojich kolegov.

Bližšie informácie, prípadne ďalšia fotodokumentácia:

Marek Brinzík, tlačový hovorca SOS/BirdLife Slovensko 0904 307 946
Jozef Chavko, predseda RPS,0903 768 394
Jozef Lengyel, zoológ Správy CHKO Dunajské luhy, 0903 902 969

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd