nase sk dravce2

nase sk sovy2

Sokol rároh sa nedožil ani jedného roka

Tlačová správa Bratislava, 01.04.2008

27. marca 2008 našiel miestny obyvateľ neďaleko Šurian telo uhynutého dravého vtáka, ktorý bol na prvý pohľad vo veľmi zlej fyzickej kondícii. Privolaní pracovníci Správy CHKO Dunajské Luhy konštatovali, že sa jedná o sokola rároha. Jozef Chavko z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) informoval, že sokola krúžkoval ako mláďa v roku 2007 na hniezde neďaleko Nitry. Veterinárnym vyšetrením bolo na tele sokola zistené zranenie, ktorého príčinou mohol byť náraz do stĺpu, resp. drôtu elektrického vedenia. „V dôsledku zranenia nebol jedinec pravdepodobne schopný uloviť si korisť, preto dlhý čas hladoval.“ – konštatuje Jozef Chavko. Sokol rároh je celosvetovo kriticky ohrozeným druhom, výnimkou nie je ani situácia na Slovensku. V dôsledku ubúdania vhodných hniezdnych biotopov a potravy, ale tiež z dôvodu priameho usmrcovania a likvidácie hniezd strelnými zbraňami slovenská populácia v minulom storočí takmer vyhynula. V roku 2007 zaznamenali členovia RPS hniezdenie 17 párov sokola rároha na západnom Slovensku a 9 párov na východnom Slovensku. Tieto oblasti sú jediné, kde sokol rároh ešte hniezdi. Celá populácia je z dôvodu silného tlaku a prenasledovaniu na historických lokalitách v súčasnosti sústredená do búdok, ktoré nainštalovali ochranári. „Minulý rok vyletelo z hniezd vyše 60 mláďat. Úmrtnosť je však veľmi vysoká. Predovšetkým na mladé jedince striehne v dnešnej krajine nebezpečenstvo v podobe rôznych bariér, do ktorých môžu naraziť a utrpieť vážne zranenia. Patria medzi ne konštrukcie elektrických vedení, veterné turbíny, stavebné prvky a mnohé ďalšie.“ – dodáva Jozef Chavko. Na ochranu sokola rároha je zameraný aj medzinárodný slovensko-maďarský projekt podporený Európskou komisiou prostredníctvom programu LIFE – Príroda, o ktorom sa môžete dozvedieť viac na stránke www.dravce.sk/sokolraroh.

Tlačové správy r.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.